top of page
רקע למה 1@2x.png

תעסוקת מבוגרים - למה?

תוחלת החיים עולה מיום ליום ותקופה חדשה של חיים מלאי יכולות ושאיפות נוספה לחיינו, אבל שוק העבודה עדיין מפספס את המבוגרים החדשים ואת היתרונות הגדולים שהם מביאים איתם.

עובדים המגיעים לגיל פרישה מפוטרים יותר ומתקשים להשתלב מחדש בעבודה. ככל שהגיל עולה התופעה מחריפה. ומי מפסיד מזה? כולנו.

%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%
Artwork 32@2x.png

55%

מהמעסיקים מציינים כי ישנה אפליה גילאית בפיטורין. האפליה מתחילה כבר בגיל 50 אצל גברים ו-47 אצל נשים.

77%

מהמעסיקים מציינים כי יש אפליה גילאית בקבלה לעבודה. האפליה מתחילה כבר בגיל 50 אצל גברים ו-47 אצל נשים

Artwork 33@2x.png

48%

ממחפשי העבודה בגיל 45 ומעלה מדווחים על חוויית אפליה שבה נתקלו בדחיית מועמדותם לתפקיד בשל גילם.

Artwork 31@2x.png
* הנתונים מתוך הנדלס 2014 אצל משרד האוצר 2018

מה אנחנו מפסידים מהמצב הנוכחי?

האם יש למצב משמעויות כלכליות וחברתיות?

 חווה ירידה בחוסן כלכלי, במצב הבריאותי, הקוגניטיבי והרגשי ובתחושת המשמעות.

מפסיד עובדים מקצועיים ויציבים, שימור ידע ארגוני ויתרונות של צוות רב גילי.

מפסידה את תרומתה הכלכלית של אוכלוסייה יצרנית וצרכנית שהופכת לנזקקת ותלויה.

מפסידה 6.4 מיליארד ש"ח שהייתה יכולה להרוויח מהעסקה שוויונית  של מבוגרים.

(מכון ירושלים לחקר שווקים, 2012)

עולם העבודה משתנה כל כך מהר. האם יש בו מקום למבוגרים?

ועוד איך. דווקא השינויים והגמישות הגוברת מייצרים הזדמנויות רבות וחדשות. כל אחד יכול לממש את הכישורים שלו בהתאם לשאיפותיו ולצרכיו, אבל זה דורש השקעה ואימוץ דרך חיים של למידה מתמדת ופיתוח אישי.

 

תוחלת החיים עולה ואופן ההזדקנות משתנה - איך זה משפיע עלינו?

יש היום יותר מבוגרים מאשר בעבר והם הרבה יותר בריאים וצעירים. מגיל הפרישה הקבוע בחוק יש להם עוד 30-20 שנים לחיות, תקופה לא מעטה, שבה רובם זקוקים להכנסה נוספת. הם עברו דרך, יש להם הרבה ניסיון וכישורים והם רוצים לעבוד ולממש את עצמם.

במפגש בין השינויים הדמוגרפיים לשינויים בעולם העבודה טמונים פוטנציאל רב ואתגר לא פשוט.

"דבר אינו נצחי מלבד השינוי" (הרקליטוס)

מה הפוטנציאל?

המבוגרים החדשים יכולים להיות מנוע הצמיחה של המשק

שילוב ושימור עובדים מבוגרים בתוך עולם העבודה החדש יובילו ליצירת כוח עבודה רב גילי התורם ליעילות הכלכלית והארגונית, ויביאו למשק עובדים יציבים וגמישים, מלאי ניסיון וכישורים, ובעלי יכולת ונכונות ללמידה.

ומה המשך העבודה תורמת למבוגרים עצמם? מה שכל אחד רוצה: חוסן כלכלי, שימור בריאות, ערך עצמי ומשמעות לחיים. 

.

מה האתגר שלנו: מניעת גילנות

​מהי גילנות? גילנות (Ageism) היא אפליה על בסיס גיל.

הגילנות בשוק התעסוקה פוגשת עובדים באמצע העשור החמישי לחייהם ומתגברת ככל שהגיל עולה. גילנות באה לידי ביטוי באופנים שונים בשיח החברתי, במדיניות ובגיל הפרישה וכן בתהליכי גיוס ושימור עובדים בארגונים.
ואם לא די בכך, היא מופנמת בתפיסת האדם את עצמו ופוגעת באמונה ביכולתו להצליח וללמוד.

זה הזמן לייצר מציאות תעסוקתית חדשה של תעסוקה איכותית רב גילית

למה?

כי זה הזמן למנף את הפוטנציאל הרב של המבוגרים החדשים ולהביא לצמיחה של המשק, הארגונים, הקהילה והמבוגרים עצמם.

מה זה דורש?

מעסיקים

מודעות לתרומתה של רב-גיליות בארגון.
פיתוח ושימור עובדים לאורך כל הקריירה.

Artwork 32@2x.png

עובדים מבוגרים

חיזוק המסוגלות התעסוקתית. התאמת הכישורים לעולם התעסוקה העכשווי.
למידה מתמדת וניהול קריירה עצמאי

שינוי השיח החברתי

מניעת גילנות: שיח על כישורים ולא על גיל.
הכרת האיכויות המצטברות בתקופת חיים חדשה ומאוחרת בחיים.
משמעותה של עבודה לאורך החיים.

3Asset 1@4x@2x.png

מדיניות

התאמת גיל הפרישה לתוחלת החיים.
תימרוץ עבודה ופיתוח אישי.
תימרוץ מעסיקים לרב-גיליות.

Artwork 31@2x.png
talking@2x.png
למסמך המסכם של פיילוט התוכניות לקידום תעסוקה
bottom of page