top of page

המשמעויות הכלכליות והחברתיות של תעסוקת מבוגרים – לאזרח המבוגר

כתבנו על המדינה והמגזר העסקי אבל בסופו של דבר החשוב ביותר הוא האדם. האזרח העומד במרכז ומשתהה לנוכח השינויים שאליהם הדור שלו הולך והוא הראשון להיות מושפע מהם.


המשמעות המיידית של תעסוקה בגיל מבוגר, עבור האדם עצמו, היא שמירה על איכות חיים טובה במכלול ההיבטים - בריאות, משמעות, חברה וביטחון כלכלי.

  • בריאות פיזית ונפשית: מחקרים מלמדים, כי להעסקה בגיל מבוגר השפעה המונעת קשיים בריאותיים (הכהן, 2014) והידרדרות תפקודים פיזיים וקוגניטיביים, חברתיים ורגשיים. בנוסף לכך, תעסוקה בגיל המבוגר מאפשרת לאדם התפתחות קוגניטיבית ורכישת מיומנויות חדשות.  • עבודה היא מקור למפגש אנושי ומסגרת חברתית: 32% מהמבוגרים מדווחים על הרגשת בדידות מדי פעם או לעיתים קרובות. לעבודה מקום של כבוד בתפיסת העצמי כפרודוקטיבי, בעל ערך, תורם לחברה, מתפתח וממצה את עצמו. עבודה היא הזדמנות לנהל קשרים חברתיים ולחזק תחושת שייכות וביטחון.

  • הזדמנות להגשמה ולמימוש: היציבות המאפיינת לא פעם את הגיל המבוגר והיקפן הפוחת של המחויבויות, יחד עם ניסיון החיים המגוון והעשיר, מייצרים הזדמנות להגשמת שאיפות ישנות או חדשות בשוק התעסוקה. אנשים רבים בגילאים מבוגרים מעוניינים לעשות שינוי תעסוקתי, להיכנס לתחום חדש שתמיד עניין אותם, לעבור לתפקיד אחר ולא רק להתקדם כלפי מעלה או להציע שירותים או מוצרים כעצמאיים.

  • חוסן כלכלי וסוציאלי לפרט: העלייה בתוחלת החיים מחייבת המשך השתכרות ופרנסה לאורך שנים רבות יותר. בפועל רק ל-40% מהפורשים בגיל הפרישה בישראל יש פנסיה (משרד האוצר, 2018). לפיכך, ככל שהעובד יעבוד שנים רבות יותר כך יוכל להגדיל את ההון הפיננסי הפרטי העומד לרשותו ולהבטיח איכות חיים טובה בהווה וחוסן כלכלי גם בזקנתו. לאור העובדה שהקצבאות הממשלתיות אינן מספיקות, גדלה חשיבותו של ההון הפיננסי הפרטי.

  • 'יחס תחלופה' טוב יותר - בסיס לעתיד טוב יותר: יחס התחלופה משקף את סך ההכנסות של אדם לאחר הפרישה (פנסיה וקצבת זיקנה מביטוח לאומי) לעומת גובה הכנסתו (שכר נטו) טרם הפרישה על פי חוק. ככל שיחס זה נמוך יותר, כך רמת החיים של הפורש תהיה נמוכה יותר מרמת החיים שלפני הפרישה. ככל שעובד משלים יותר שנות עבודה עד לגיל הפרישה המוגדר בחוק, כך עולה גובה הפנסיה החודשית שהוא יהיה זכאי לה. חשוב להדגיש, הפסקת ההכנסה עוד לפני גיל הפרישה, משמעה שקצבת הפנסיה תרד וכך גם רמת החיים לאחר הפרישה. הירידה בהכנסה הממוצעת במעבר לפנסיה היא 35% לגברים ו-29% לנשים (כרמי וספיבק, 2018). עבור חלק מהאוכלוסייה המשמעות של מצב זה היא עוני.


בתווך, בין האזרח, המדינה והמגזר העסקי נמצאת הרשות המקומית, כיצד היא מרוויחה מהעסקת מבוגרים?


57 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page