top of page

יתרונותיה של תעסוקה רב-גילית

את מה שרבים מהארגונים טרם הפנימו, אנחנו מבינים ושמחים להסביר שוב - העסקת מבוגרים וכוח עבודה רב-גילי מקדמים את הארגון להשגת יעדיו. זוהי עובדה חד-משמעית.


תעסוקה רב-גילית (Multi-age workforce) היא תפיסה תעסוקתית המקדמת העסקה של עובדים ממגוון גילאים יחד במקום העבודה על בסיס ההבנה, כי באמצעות העבודה המשותפת הם תורמים לארגון שפע של יכולות, כישורים, ידע ומיומנויות. ואכן, באמצעות הפנמת גישה זו, בשנים האחרונות חוקרים מפתחים כלים ניהוליים המספקים מענה לסוגיות ולדילמות של ניהול רב-גילי בארגונים. תעסוקה רב-גילית היא בבחינת כורח המציאות והיא מניבה יתרונות רבים ברמת הכלכלה, החברה, הארגון המעסיק והפרט.


יתרונותיה של תעסוקה רב-גילית לארגון

ארגונים פועלים כדי לממש את היעדים שלהם ולהשיג את המטרות שלהם, בין אם מדובר ביעד חברתי, ציבורי או כלכלי. עובדים מבוגרים מציעים לארגונים יתרונות העשויים לקדם את השגת היעדים באמצעות:

  • יעילות: המיתוס המוכר הוא שהיעילות יורדת עם הגיל, אבל העובדות הן, שצוותים מגוונים המשלבים עובדים מבוגרים וצעירים נמצאו יעילים ופרודוקטיביים יותר. הגיוון הגילי יוצר מנעד רחב של ידע, יכולות וכישורים, ותוך שימוש במתודות כמו מנטורינג הדדי ושיח עמיתים מגביר את שימור הידע והעברתו לכל חברי הארגון. כך גדל הפיתוח האישי והמקצועי של חברי הצוות וגדלה יציבותו במקום העבודה.

  • יצירתיות: הגיוון הגילי בצוות מפגיש בין מספר נקודות מבט מקצועיות: ידע חדיש ועדכני לצד ידע מעשי וניסיון העבר; חיבור בין פתרונות חדשניים לכאלה שיושמו, והסתכלות רחבה על מכלול נושאים יחד עם הסתכלות ממוקדת. הגיוון הוא בסיס לרעיונות יצירתיים ותורם ליכולת הצוות לפתור בעיות מורכבות ולהתמודד במצבי עמימות. · מחקר שערך המכון הגרמני לכלכלה. מראה, שכל עלייה בגיוון הגילי של הצוות מגבירה את הסיכוי לחדשנות בתהליך או בתוצר של הארגון.

  • שימור ידע ארגוני: עובדים ותיקים הם ה'זיכרון הארגוני' והם נושאים איתם ידע ייעודי וייחודי לארגון, שבבסיסו שנים של ניסיון מעשי והתמודדות עם מגוון אירועים מקצועיים (ידע שלא ניתן להשיג בשום מקום אחר). ידע הוא הון, המאפשר לארגון יעילות, פיתוח ידע חדש (במקום להמציא מחדש את הגלגל) ומונע חזרה על טעויות.

  • מחויבות כלל העובדים לארגון: ארגונים משקיעים מאמץ רב לטובת פיתוח מחויבות והזדהות עם עובדיהם. עובדים צעירים בארגון רב-גילי ירגישו תחושת ביטחון לגבי עתידם התעסוקתי בארגון המעסיק גם עובדים מבוגרים. כמו כן, הם עשויים לחוש הזדהות וגאווה על תפיסותיו הערכיות של הארגון שבו הם עובדים.


  • הבנת הצרכנים המבוגרים: חברות שעובדיהן משקפים את הגיוון הגילי בקרב הצרכנים מייצרות קשרי לקוחות חזקים ומכאן עלייה במכירות. בשל העלייה בתוחלת החיים, אוכלוסיית המבוגרים עתידה לגדול משמעותית ולכן המבוגרים מהווים פלח שוק למוצרים ולשירותים מגוונים. ארגון שישכיל להעסיק עובדים מבוגרים יוכל ללמוד טוב יותר את צרכיה וציפיותיה של אוכלוסייה זו ולהתאים עצמו אליה.


  • מחויבות כלל העובדים לארגון: ארגונים משקיעים מאמץ רב לטובת פיתוח מחויבות והזדהות עם עובדיהם. עובדים צעירים בארגון רב-גילי ירגישו תחושת ביטחון לגבי עתידם התעסוקתי בארגון המעסיק גם עובדים מבוגרים. כמו כן, הם עשויים לחוש הזדהות וגאווה על תפיסותיו הערכיות של הארגון שבו הם עובדים.


כפי שניתן לראות, יתרונות התעסוקה הרב-גילית הם רבים ומגוונים. ארגונים וחברות יפיקו ערך רב מגיוון גילי, העובדים ייהנו מכך כמו גם כולנו, שכן נתקדם להיות חברה נקייה מאפליה גילית.

למידע נוסף ולנתונים בין-לאומיים על היתרונות של כוח עבודה רב-גילי, הנכם מוזמנים להיכנס לאתר למעסיקים שהשיק לאחרונה הארגוןAARP בשיתוף עם ה-OECD.

כיצד מתקדמים לארגון רב-גילי ומפיקים את המרב מניהול צוות רב-גילי? בואו להכיר את הכלים שפותחו בתוכניות לתעסוקת מבוגרים עבור הארגון הרב-גילי.164 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page