top of page

כישורים ייחודיים ושאיפות חדשות בתקופת חיים חדשה ואיכותית

במרכז השיח שלנו עומדים אנשים. תמיד זה כך, שהרי מעבר לארגונים, למדינה, לרשויות, לגופים הגדולים - ניצב האדם; אדם שטיפח במשך שנים כישורים, צבר ניסיון בתפקידים שונים, טיפח שאיפות ומיומנויות ויש לו עומק תעסוקתי שיש רק לעובדים מבוגרים.

בשנים האחרונות הספרות המקצועית טבעה מושג חדש אשר מתייחס לתקופת החיים החדשה כתוצאה מהעלייה בתוחלת החיים ובאיכותם. 'תקופת החיים החדשה' מתחילה בדרך כלל בגיל 65-60 (העשור השביעי) ונמשכת עד סוף העשור השמיני או עד שאדם מפסיק להיות פעיל ויוזם. זו תקופה שקיבלנו במתנה בשל דחייתה של ההזדקנות, המלווה בירידה תפקודית. בתקופת החיים החדשה היכולות הפיזיות והקוגניטיביות עוד חזקות, האנרגיות גבוהות וגם השאיפות להתפתח ולחוות חוויות חדשות.
על פי תפיסה זו, בתקופת החיים החדשה האדם המבוגר יכול להביא לידי ביטוי איכויות ועוצמות אישיות, כמו גם תפיסות חדשות ביחס לעצמו וביחס לחיים בכלל. אלה מאפיינות רק אנשים מבוגרים, שכן הן מבוססות על ניסיון חיים עשיר. תקופה זו, המתאפיינת בתחומי פעילות חדשים עבור הפרט, צפויה להשפיע על אורח חייו, על הכלכלה ועל החברה כולה והיא מחייבת היערכות שונה מהקיים.

ה'מבוגרים החדשים', הנמצאים בתקופת החיים החדשה שלהם, הם משאב אנושי בעל פוטנציאל עצום לשוק העבודה. עבורם המשך עבודה או פיתוח קריירה חדשה הם דרך למימוש עצמי ולשימור התפקוד והמשמעות. עבור המעסיקים מדובר בעובדים מלאי מוטיבציה לתת מעצמם ולהשפיע על העולם. גם אם חלקם אינם מחפשים כעת משרה מלאה ותובענית, אלא מעוניינים בגמישות תעסוקתית מסוימת, כל מעסיק יכול לאייש מגוון תפקידים שבהם עובדים מבוגרים יביאו לידי ביטוי את הניסיון והכישורים הייחודיים שטיפחו עם השנים ויהוו גורם בעל ערך רב לעסק. מעבר לכך, צוותים המשלבים אנשים בגילים שונים נמצאו יעילים יותר ומעודדים יצירתיות.

על היתרונות של צוותיים רב -גיליים ושל העסקת עובדים מבוגרים תוכלו לקרוא עוד כאן.

כשאנחנו מדברים על אנשים מבוגרים, לאיזה גיל הכוונה? האם לגיל הכרונולוגי בכלל יש משמעות? איזו חלופה יש להתייחסות לפי גיל? אתם מוזמנים להכיר את המושג "גיל תפקודי".

204 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page