top of page

ליווי תעסוקתי

אצלנו, בתוכניות התעסוקה למבוגרים, הפונים מקבלים ליווי תעסוקתי בדרך
להשתלבות מחודשת בשוק העבודה 

מה חשוב לנו?
לעזור לפונה במציאת משרה איכותית ומתגמלת, התואמת את שאיפותיו וכישוריו ובשכר ראוי.
לתת לפונה צידה לדרך: כל הכלים הנדרשים להמשך ניהול עצמאי של הקריירה ולהתפתחות אישית. 

 

teacher@2x.png

רגע... למה בכלל לפתח קריירה בגיל מבוגר?

כשאנחנו אומרים "המבוגרים" אל מי בעצם אנחנו מתכוונים
ומי מתאים לליווי תעסוקתי?

התשובה: כל מי שמעוניין למצוא עבודה משמעותית, עבד עד לאחרונה ונמצא בגיל המתאים. 

מה זה בעצם ליווי תעסוקתי?

ליווי המספק תמיכה, הכוונה וכלים להתקדמותו של האדם בתהליך חיפוש עבודה.

התקדמות זו כוללת שלושה צירים:

  1. צעדים מעשיים להשתלבות מחדש בעבודה.

  2. חיזוק המסוגלות התעסוקתית.

  3. למידה ופיתוח אישי. 

 

מה אפשר לקבל במסגרת הליווי התעסוקתי?

המענה על שאלה זו תלוי קודם כל באפיון הצרכים האישיים של האדם, שאותם נכיר בפגישת היכרות אישית של הפונה עם מקדמת התעסוקה. כשהצרכים ברורים, אפשר לתכנן את הליווי התעסוקתי, המשלב מענים קבוצתיים ופרטניים, למשל:

8294.jpg
7566.jpg

מענים קבוצתיים

מענים פרטניים

מה הסוד שלנו?

Artwork 48.png

זה לא הגיל...

המסוגלות התעסוקתית היא המנבא העיקרי להצלחה. בדרך אאלץ להתמודד עם תופעת הגילנות, זו שסביבי וזו שאצלי.

התמודדות עם תפיסות גילניות

שאלון הערכת מסוגלות תעסוקתית

Artwork 50.png

התאמה לעולם העבודה המשתנה

שינויים זה שם המשחק. 
למידה וחיזוק כישורי העתיד הם הדרך להסתגל ולהיות רלוונטיים.

חיזוק כישורים

מודל I pro

מלמדים למידה מתמדת

drive.png

ההגה בידיי

ניהול ופיתוח קריירה זו עבודה שבה אני המנהל. הפרואקטיביות והאחריות הן עלי, הכלים שאקבל יגבירו את האפקטיביות.

כלים לחיפוש עבודה אפקטיבי

מחברת דיגיטלית

להתקדמות עצמאית

Artwork 49.png

חישוב מסלול מחדש

הזדמנות למפות את שלל הכישורים והידע שצברתי ולבחור כיוון תעסוקתי מתאים בתוך מגוון האפשרויות הקיימות בשוק העבודה החדש. 

שכיר או עצמאי

כלים למיפוי תעסוקתי

Artwork 51.png

מסלול לעצמאים

אחת המגמות הבולטות בשוק התעסוקה היא השינוי בדפוסי העסקה והמעבר להעסקה עצמית.
הנתיב העצמאי פותח הזדמנויות מעניינות, עשוי להתאים במיוחד למבוגרים ולאפשר מימוש עצמי תוך גמישות ושליטה במינונים.

סדנאות וכלים לעצמאיים

ליווי תעסוקתי מרחוק

בעקבות משבר הקורונה זכינו לגלות את יתרונות הליווי מרחוק. 
ליווי תעסוקתי בכלים מקוונים מאפשר עבודה מדויקת יותר ואף עשוי לקדם את הישגי הליווי. כשמתאפשר, אנחנו מעניקים ליווי משולב, הכולל גם מענים פנים-אל-פנים וגם מענים מקוונים. 

עוד על הליווי מרחוק

על כך ועוד תוכלו לקרוא בפרק השלישי בספר ההפעלה של תוכניות תעסוקת מבוגרים, המפרט על תהליך הליווי התעסוקתי בתוכניות

להורדת הפרק המלא מספר ההפעלה של תוכניות לתעסוקת מבוגרים
bottom of page