top of page

זה הזמן לייצר מציאות תעסוקתית חדשה של תעסוקה איכותית רב-גילית

מבט משותף על השינויים בעולם העבודה ועל השינויים בתוחלת החיים משקף מציאות מרתקת: מצד אחד, בקרב אוכלוסיית המבוגרים הגדלה מתקיימות במקביל בריאות טובה ויכולות פיזיות וקוגניטיביות גבוהות מאלה שהכרנו עד היום, וכן מוטיבציה ושאיפות חדשות למימוש עצמי, לפרנסה ולהמשך מעורבות בחברה.

מצד אחר, עולם העבודה המשתנה והמתקדם טומן בחובו הזדמנויות רבות וחדשות. הגמישות הגוברת המאפיינת אותו מאפשרת פיתוח קריירה ומימוש כישורים בהתאם לשאיפות ולצרכים של כל אחד בכל שלב בחיים. על המבוגרים, כמו שעל כל העובדים בעולם העבודה החדש, לאמץ דרך חיים של למידה מתמדת וניהול קריירה עצמאי, המחייבים אמנם הסתגלות אך הם ברי-ביצוע ומעוררים מוטיבציה ונכונות.

במפגש בין השניים טמון פוטנציאל רב. השתלבותם ושימורם של העובדים המבוגרים בכוח העבודה בתפקידים מגוונים המתאימים לכישוריהם הוא מנוע צמיחה בעל פוטנציאל לשגשוג של ארגונים ושל המשק כולו (קישור לפוסט 2).

אך הפוטנציאל הזה נבלם. החסם העיקרי הוא בשיח החברתי ובמדיניות הקובעת עובדות ומעצבת תפיסות גילניות. תפיסות אלה ביחס לעובדים מבוגרים עדיין לא השתנו, אלא אף החמירו והוכללו גם ביחס כלפי עובדים בעשור החמישי לחייהם.

הפתרון המוצע: תעסוקה בעידן 100 שנות חיים

כדי להביא למציאות תעסוקתית חדשה, כזו שתממש את הפוטנציאל הרב בכוח עבודה רב-גילי ותניע את המשק קדימה, אנו נדרשים לארבעה ערוצי השפעה מרכזיים:

חשוב להדגיש, כי כל אחד מהערוצים המופיעים בתרשים נדרש להתחדשות ולשינוי וכי רק שילובם יחד ייצור מציאות תעסוקתית חדשה ורב-גילית.

ועכשיו עולה השאלה - איך נבצע את השינוי בעולם הסובל מגילנות כל כך משמעותית, שהיא רעה חולה בימינו. בואו ננסה להבין את התופעה קצת יותר לעומק (קישור לפוסט מס' 8).66 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page