top of page

שינויים דמוגרפיים

על מה אנחנו בעצם מדברים? האם השינויים שעוברים על החברה שלנו הם שינויים שוליים או האם מדובר על שינוי מהותי בחברה?

התשובה היא, שהשינויים עצומים! בהיבט הדמוגרפי אנו עדים לשינוי מהיר וחד, המתבטא בגידול הרב באחוז המבוגרים בחברה.

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה משמעותית בתוחלת החיים בארץ ובעולם כולו. תהליכים טבעיים של האטת ההזדקנות, בשילוב עם טכנולוגיות מתקדמות, רפואה מונעת ואיכות חיים עולה מייצרים מצב שבו אחוז המבוגרים בחברה גדל. השינוי הדמוגרפי משמעותי ומורגש בכל העולם. הגידול באוכלוסיית המבוגרים עולה בהתמדה באופן שמתבצעים היפוכים משמעותיים בהתפלגות הגילאים המוכרת.כפי שניתן לראות - בשנת 2019, לראשונה בהיסטוריה העולמית, עלה מספר האנשים בני ה-65+ על אלה שמתחת לגיל חמש. זו הדוגמה המוחשית ביותר למשמעות השינוי הדמוגרפי והיא לא היחידה.

אך השינוי הדמוגרפי הוא לא רק כמותי, אלא גם איכותי. אנשים (גם בגיל 45 וגם בגיל 75) מרגישים צעירים יותר מכפי שאחרים תופסים את גילם. הדבר בא לידי ביטוי גם ביכולות גבוהות וגם בשאיפות חדשות.

בשורה התחתונה: תוחלת החיים עולה, ההזדקנות מבחינה תפקודית נדחית, וחלקה של האוכלוסייה המבוגרת, מלאת היכולות והשאיפות, עולה ועולה. כעת זו האחריות שלנו כחברה להבין את השינוי, להפנים אותו ולשנות את הסביבה כולה בהתאם לשינויים הללו.

שוק התעסוקה משתנה גם הוא בקצב גבוה והופך יותר מוטה טכנולוגיה, אוטומציה וקריירה עצמאית.

השינויים הדמוגרפיים המהותיים יחד עם השינויים המהירים בשוק התעסוקה מחייבים אותנו לעשות התאמות ולעצב מציאות חדשה של רב -גיליות בתעסוקה.446 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page