top of page

המשמעויות של תעסוקת מבוגרים ברמת הארגון

מאז שאני מעודד כוח עבודה רב-דורי, חוויתי צמיחה בכל ההיבטים של הארגון

Lard Fries, CEO Aegon


גיוון גילי הוא בעל השפעה ישירה וחיובית על הארגון. מעסיקים שהשכילו להשקיע בשימור עובדים מבוגרים ובפיתוחם ואף לגייס עובדים מבוגרים שישתלבו בצוותים רב-גיליים, היו עדים ליתרונות ברורים ומיידים הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט החברתי ולסביבת עבודה בריאה ומגוונת.

  • צוותים רב-דוריים – להרוויח מכל העולמות: לעובדים מבוגרים יש ניסיון רב ומערכת שיקולים מקצועית המתאפיינת בראייה רחבה ובוגרת. צוותים רב-דוריים משלבים יכולות, מיומנויות ותפיסות מקצועיות מגוונות. הם משלבים בין מיומנויות וניסיון נצבר לבין ידע וכישורים חדשים, בין מערכת שיקולים של עובד מנוסה לזו של עובד חדש, ויחד יש להם פוטנציאל לצמיחה ובסיס טוב יותר לעבודה פרודוקטיבית, לפתרון בעיות ולחשיבה יצירתית. עוד על יתרונותיה של העסקה רב-גילית תמצאו כאן. ראו למשל מחקרים בנושא: Backes-Gelner, 2009, Göbel & Zwick, 2012


  • כוח עבודה מקצועי הזמין לתעסוקה: רוב המבוגרים משוחררים ממחויבויות של גידול ילדים צעירים ופנויים לעבודה ולדרישות גמישות בשעות העבודה. סקרים מעידים, כי לעובדים מבוגרים ישנם יתרונות רבים (קישור לפוסט – יתרונות העובד המבוגר) וביניהם מחויבות גבוהה לעבודה, מה שתורם ליציבות כוח האדם בארגון, לזמינותו ולמתן מענה גם בשעות פחות שגרתיות.


  • שימור והעברה של נכסי ידע וניסיון: עובדים מבוגרים מביאים עמם ניסיון רב המתורגם באופן חד-משמעי לידע ההופך לנכס עבור הארגון. זהו נכס שלא ניתן לרכוש באמצעות למידה בלבד. ידע כזה הוא בסיס לאפקטיביות ומאפשר לארגון להשקיע משאבים בשכלול ו/או ביצירת ידע חדש, להבדיל משחזור ידע קיים. פרישת עובדים ותיקים, בעלי הידע והניסיון, עלולה לפגוע באפקטיביות הארגונית. ארגון שאינו משכיל לשמר עובדים אלה מפסיד עובדים מקצועיים, שתרומתם לארגון מוכחת.


  • הבנת הצרכנים המבוגרים: חברות שעובדיהן משקפים גיוון גילי בקרב הצרכנים מייצרות קשרי לקוחות חזקים ומכאן עלייה במכירות. בשל העלייה בתוחלת החיים, אוכלוסיית המבוגרים עתידה לגדול משמעותית ולכן המבוגרים מהווים פלח שוק רציני למוצרים ולשירותים מגוונים. ארגון שישכיל להעסיק עובדים מבוגרים יוכל ללמוד טוב יותר את צרכיה וציפיותיה של אוכלוסייה זו ולהתאים עצמו אליה.


מי עוד מרוויח מהעסקת מבוגרים? העיר, המדינה וכמובן המבוגרים עצמם.


148 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page