top of page

התמודדות עם חסמים

אוכלוסיית המבוגרים היא אחת האוכלוסיות המגוונות והחזקות ביותר מבין אלה המהוות את קהל היעד של התוכניות לקידום תעסוקה. כולנו מתבגרים ואין זה משנה אם אתה משכיל או לא, עני או עמיד, מהמרכז או מהפריפריה. בשל המגוון הגדול גם החסמים להתקדמות בחיפוש עבודה מגוונים, ובכל זאת ישנם כאלה הבולטים יותר מאחרים ומאפיינים רבים מהקהל המבוגר. חסמים אלה הם:


גילנות: המבוגרים נתקלים יותר מכולם בגילנות בשוק התעסוקה ומתמודדים עם דחיות רבות הנובעות מאפליה על רקע גיל. בנוסף לכך, רבים נוטים להפנים את התפיסות הגילניות גם כלפי עצמם. בתהליך הליווי התעסוקתי אנחנו מסייעים למשתתפים להתמודד עם התפיסות הגילניות מבפנים ומבחוץ, ומעניקים כלים להתגבר עליהן.


חוסר אמון ביכולת להצליח: התסכולים הרבים יחד עם הגילנות העצמית יוצרים את החסם המרכזי – חוסר אמון ביכולת להשתלב במשרה ראויה, הגורם לירידה במוטיבציה ובנכונות להשקיע בתהליך חיפוש עבודה. הציפיות מהסביבה ולעיתים גם מהמשפחה הקרובה, לפיהן אחרי גיל הפרישה אין לעבוד יותר ויש להקדיש את הזמן לעזרה למשפחה, מתנגשות לא פעם עם השאיפה האישית ומשפיעות עליה. הירידה באמון ביכולת ובמוטיבציה פוגעת במסוגלות התעסוקתית ולכן חיזוקה הוא ציר מרכזי בתוכנית בכלל, ובתהליך הליווי התעסוקתי בפרט. חיזוק המסוגלות התעסוקתית נעשה באמצעות כלים אימוניים שונים.


אוריינות דיגיטלית נמוכה: הדורות המבוגרים לא נולדו לתוך הטכנולוגיה המתקדמת, כמו הדורות החדשים. הם אמנם חוו את השינויים הטכנולוגיים על בשרם וחלק אף היו מעורבים בהובלתם, אבל בכל זאת רבים מרגישים מהגרים בעולם הדיגיטלי וכמי שצריכים להשקיע מאמץ בלימוד השפה והמיומנויות. כמובן שהלמידה של הכלים הדיגיטליים אפשרית בכל גיל ובליווי התעסוקתי אנחנו משלבים שימוש רב בכלים דיגיטליים ומסייעים למי שזקוק לכך ללמוד איך להשתמש בהם. עצם ההתנסות במרחב תומך ומוגן מסייעת להתגבר על חששות, מעודדת התנסות ולמידה נוספת. התוכנית מציעה גם קורסי אוריינות דיגיטלית וסדנאות על כלים דיגיטליים לפי הצורך.


תחושת בלבול באשר ליעד התעסוקתי: רבים מהמבוגרים חשים תחושת מיצוי מהתפקיד שמילאו שנים רבות או שהם נאלצים לשנות כיוון עקב השינויים בעולם התעסוקה. התהליך של בחירת הכיוון התעסוקתי החדש מאתגר ובכך אנו מסייעים דרך ההכוון התעסוקתי, הניתן בפגישות ייעוץ פרטניות או בסדנה, ובעזרת כלים למיפוי תעסוקתי.


תחרות: בתקופה זו של משבר הקורונה תפיסה נוספת עלולה להוות חסם והיא המחשבה, שבמצב שבו צעירים רבים מחפשים עבודה אין סיכוי למבוגרים ובכלל עדיף לפנות מקום לצעירים הזקוקים יותר לפרנסה. התפיסה הזאת אינה מציאותית ופוגעת במוטיבציה. התחרות אכן קשה, אך לעובדים המבוגרים יש יתרונות רבים הנחוצים למעסיקים במיוחד בתקופה זו, כמו גמישות, זמינות ויציבות. השיקום של המשק קורה יחד עם חזרה של כל הקבוצות למעגל העבודה; שילובם של גילאים שונים בצוותי העבודה מביא לצמיחה של הארגונים ולחיזוק המשק.
459 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page