top of page

שלושה צירים להתקדמות - הרציונל בבסיס תוכנית הליווי

אם נצטרך לסכם את התוכנית, נתחיל מזה – שהדרך שהמשתתף עובר נעה לאורך שלושה צירים מרכזיים. ההתקדמות בהם יחד מובילה להגשמת המטרה - השתלבות מחדש בעולם העבודה. השילוב בין שלושת הצירים הוא תנאי יסודי, המאפשר הצלחה בהתחדשות התעסוקתית.

נקודת המוצא על פני שלושת הצירים משתנה בין אדם לאדם בהתאם לשלבים השונים בחייו האישיים והתעסוקתיים.


1. חיזוק המסוגלות התעסוקתית

רמת האמונה של האדם ביכולתו להצליח ולהשתלב בתעסוקה יחד עם הכישורים האישיים והבין-אישיים הנדרשים בעולם העבודה, הם המפתח להצלחה בכל גיל. לעיתים קרובות, עקב המפגש עם תפיסות גילניות בסביבה ועם גילנות עצמית, אנו עדים לפגיעה באמונה ביכולת להשתלב בהצלחה בעבודה משמעותית. במסגרת תהליך הליווי, מקדמי התעסוקה מסייעים למשתתף, באמצעות כלים אימוניים ואחרים, לחזק את האמונה ביכולתו ובעקבותיה את המוטיבציה והנכונות לפעול ולהשקיע בתהליך ההתחדשות התעסוקתית. כמו כן, במהלך הסדנאות וההתקדמות העצמאית המשתתף מחזק את הכישורים הנדרשים ביותר כיום בשוק העבודה המשתנה. לקריאה נוספת.

2. מיקום מחדש בעולם העבודה

בדרך כלל, המשתתפים בתוכנית הם אנשים בעלי ניסיון תעסוקתי עשיר, הנמצאים בנקודת מפנה בחיים, שבה הצרכים משתנים ונוצרות שאיפות חדשות. מצב זה מחייב מיפוי תעסוקתי מעמיק כדי לדייק את המיקום התעסוקתי החדש הרצוי, על בסיס ניסיון, כישורים, חוזקות ושאיפות. כאשר היעד החדש ברור, התוכנית מספקת למשתתף מעטפת, שבאמצעותה יוכל לפתח מיומנויות ולרכוש את הכלים האפקטיביים הדרושים לו, שיגדילו את סיכויי הצלחתו בעולם העבודה החדש. לקריאה נוספת.


3. למידה דיגיטלית ומקצועית מתמדת (LLL - Life Long Learning)

העולם המודרני ככלל ועולם העבודה בפרט, מתאפיינים בהתחדשות ובשינויים רבים ולכן למידה והתפתחות מתמדת הם סממן חיים, הנדרש כשגרה בכל גיל ונחשב כאחת המיומנויות החשובות ביותר בעולם העבודה העכשווי. הליווי בתוכנית משקף עובדה זו ומעודד את המשתתף להמשיך ללמוד ולהתפתח בתחומו כל הזמן. במסגרת הליווי, המשתתף נחשף לכלים דיגיטליים ללמידה ומפתח, תוך התנסות, יכולת למידה עצמאית ומקצועית. לקריאה נוספת.

זוהי תמונת "מאחורי הקלעים" של הליווי התעסוקתי וזהו הבסיס הרעיוני. בואו נבין יחד איך הרעיון והבסיס באים לידי ביטוי בפועל בשלבי תהליך הליווי.
109 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page