top of page

השלבים בתהליך הליווי

תוכנית הליווי היא אישית ומותאמת לצרכים ולמאפיינים של המשתתף. עם זאת, ניתן לזהות בה חמישה שלבים

מרכזיים בדרך להשמה מחדש בעבודה:


1. היכרות ורתימה: מפגש חשיפה קבוצתי להיכרות ראשונית של המשתתף עם התוכנית, עם התכנים והקשר לעולם העבודה החדש. מטרת החשיפה לרתום את המשתתף כשותף פעיל, כשהוא מבין את הצפוי לו ואת המצופה ממנו.


2. אבחון ראשוני: פגישת אינטייק להיכרות מעמיקה ברמה האישית והמקצועית והמשך רתימה לתוכנית. בפגישה זו מקדם התעסוקה והמשתתף אוספים יחד מידע על סטטוס תעסוקתי, צרכים, ניסיון, מוטיבציה, מסוגלות תעסוקתית, וכל מידע רלוונטי להמשך הדרך. בנוסף לכך, לפני הפגישה, המשתתף ממלא את שאלון ה'בטריות' (קישור לפוסט 42), המאפשר לו ולמקדם התעסוקה לקבל תמונת מצב על מצב המשתתף מבחינת כישורים וכוחות חיוניים לתהליך. בהתאם לאבחון וכתוצאה מהפגישה ומהשאלון יוחלט על המסלול המתאים למשתתף: קצר, בינוני או ארוך.


3. מיפוי תעסוקתי: המיפוי הוא המשך לתהליך של איסוף מידע אישי ותעסוקתי ועיבודו המעמיק במטרה לאבחן את המסוגלות התעסוקתית של המשתתף והיבטים אישיים (מוטיבציה, שאיפות וחסמים) ומקצועיים (ידע, כישורים וניסיון). בנוסף לכך, ימופו חסמים ומניעים. המיפוי מתקיים כחלק מסדנת 'התחדשות תעסוקתית' או במפגשי ייעוץ אישיים עם מקדם התעסוקה ובעזרת כלים ייעודיים והוא כולל:

  • פירוק הניסיון למיומנויות ולכישורים.

  • בירור נטיות, שאיפות ושיקולים.

  • הרחבת כיוונים תעסוקתיים פוטנציאליים.


4. סימון כיוונים ובניית תוכנית עבודה: על בסיס האבחון, המיפוי והתמונה התעסוקתית העתידית, יוגדרו שניים עד שלושה כיוונים תעסוקתיים משמעותיים להתחדשות תעסוקתית. הכוונה להרחיב ולגוון את הכיוונים התעסוקתיים העתידיים ולבחון צורות תעסוקה שונות, כדי להרחיב את ההזדמנויות ולהתאימן לשינויים בשוק העבודה. למשל, האפשרות לעבוד כעצמאי או כפרילנסר מתאימה למבוגרים רבים. הגמישות הרבה הנלווית והביקוש הגובר בשוק לפרילנסרים הופכים אפשרות זו לבעלת פוטנציאל רב, אך ההחלטה לעבור משכיר לעצמאי דורשת בחינה מעמיקה, שאותה ניתן לעשות בעזרת סדנאות וכלים בתהליך הליווי.

בהתאם לכיוונים התעסוקתיים שנבחרו יוגדרו יעדים ותיבנה תוכנית עבודה ראשונית, המחייבת אחריות אישית למימוש היעדים, תוך חיזוק תחושת המסוגלות התעסוקתית של המשתתף. תוכנית העבודה נכתבת על ידי המשתתף ומקדם התעסוקה והיא מפרטת את כל השלבים שיש לבצע כדי לממש את היעד (על בסיס הבנה של סטטוס המשתתף ושאיפותיו מול דרישות עולם העבודה החדש). התוכנית מנוהלת במחברת עבודה, ומסייעת ליישום ניהול עצמי יעיל ופרואקטיבי.


5. יוצאים לדרך: המסע כולל את שלל הפעולות לקידום המטרה שהוגדרה, תוך שימוש בכלים עדכניים לחיפוש עבודה ולניהול קריירה, ביניהם: כתיבת קורות חיים אפקטיביים; חקר משרה והגשת מועמדות מותאמת; שימוש אפקטיבי ברשת הקשרים; שיווק עצמי, תוך מודעות לחוזקות אישיות וליתרונות של תקופת החיים שבה המשתתף נמצא; הכנה לראיונות, ועוד.

ההתקדמות בין השלבים מתבצעת בפגישות הליווי הפרטניות, בסדנאות הקבוצתיות וכמובן בעשייה העצמאית של המשתתף, שמובילה את התהליך.

פגישות ליווי תעסוקתי (אישי): הפגישות מתקיימות עם מקדם התעסוקה, המשלב כלי ייעוץ ואימון. מפגשי הייעוץ פועלים כדי לחזק אצל המשתתף אמון ובשלות אישית (מסוגלות תעסוקתית) ותפקודית (למידה והנעה לפעולה עצמאית) בתהליך ההתחדשות התעסוקתית. זאת, באמצעות שחרור חסמים ומתן כלים ופרקטיקות.

על פי הצורך ייקבעו בין פגישה אחת לחמש פגישות (לשיקול דעת מקדם התעסוקה) לאורך שלבי התוכנית, שבמהלכן המקדם:

א. ימשיך לאפיין ולעקוב אחר צורכי המשתתף.

ב. יספק מענים מותאמים לצורכי המשתתף, הכוונה וכלים להתקדמותו העצמאית.

ג. ייתן מענה לבעיות, לחששות ולחסמים העולים במהלך המפגשים.

ד. ימקד מפגש לנושאים, כגון: המשך מיפוי תעסוקתי והגדרת יעדים; בירור וליבון חסמים; תוכנית עבודה; הנעה, הכוונה ומעקב אחר התקדמות עצמאית, ועוד.


מענים קבוצתיים: לקבוצה יש כוח רב, הן בקידום והנעה בתהליך והן בתחושת השייכות המחזקת. במסגרת התוכניות, המשתתף מוזמן למגוון מענים קבוצתיים בהתאם לצרכיו ולשלב שבו הוא נמצא בתהליך. הסדנה המרכזית נקראת "הסדנה להתחדשות תעסוקתית" והיא משלבת תרגילים לחיזוק המסוגלות התעסוקתית, היכרות עם עולם התעסוקה העכשווי והקניית כלים עדכניים לחיפוש עבודה.

כמו כן, התוכנית מציעה למשתתפים סדנאות וקורסים מקצועיים, המתעדכנים על פי השינויים בעולם העבודה החדש. חלק מהקורסים מיועדים למשתתפים שיוצאים לדרך חדשה כעצמאיים ואחרים מתאימים לעצמאיים ולשכירים כאחד. בנוסף לכך, מתקיימים מפגשי למידה ויישום קבוצתיים במרכזים או אונליין, המאפשרים למשתתפים להתקדם בתהליך חיפוש העבודה, תוך שיתוף, התייעצות וקבלת רעיונות בקבוצה.

הקבוצה באה לידי ביטוי גם בקהילה מקומית של משתתפי התוכנית, המתקיימת במרחב הווירטואלי וכן במפגשים פרונטאליים שונים, ומאפשרת לחבריה לחזק את הרישות החיוני, לשתף ולקבל מידע רלוונטי ובעיקר להרגיש חלק מקבוצה רחבה ותומכת, הנמצאת בתהליך דומה של חיפוש עבודה בגיל מבוגר.


התקדמות עצמאית: המשתתף מבצע בעצמו פעולות שהוגדרו בתוכנית העבודה במטרה לפעול להשגת היעד התעסוקתי ולהתגבר על פערים, כגון: איתור משרה, שליחת קורות חיים, רישות (נטוורקינג), ועוד.

ההתקדמות העצמאית מחויבת לאורך כל התוכנית, החל משלב האבחון ועד להשתלבות מחדש בעולם העבודה והיא חלק אינטגרלי מהתוכנית. זהו ביטוי למחויבות האישית של המשתתף לתוכנית, לתהליך ההתחדשות וליעדים התעסוקתיים שהגדיר לעצמו.

בנוסף לכך, ההתקדמות העצמאית מהווה מתכונת להקניית הרגלים וכלים שישמשו את המשתתף לאורך הקריירה שלו גם בעתיד, תוך פיתוח אחריות אישית וניהול עצמי בביטחון.

מקדם התעסוקה יעקוב אחר ההתקדמות העצמאית של המשתתף ויספק לו משוב, הכוונה וכלים רלוונטיים הנדרשים לשם כך. אחת הדרכים לעודד התקדמות עצמאית ולכוונה לפי השלבים המומלצים היא השימוש במחברת העבודה הדיגיטלית, המספקת כלים מתאימים לכל שלב.
275 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page