top of page

שכיר או עצמאי


עולם התעסוקה החדש טומן בתוכו הזדמנויות חדשות. אחת המגמות הבולטות היא השינוי בדפוסי ההעסקה והמעבר להעסקה עצמית. ואכן, מחקרים מראים, כי מגמה זו מתרחבת משנה לשנה וכיום ברור, כי 'פרילנסרים' (Freelance) אינם נמצאים עוד בשולי שוק התעסוקה, אלא מהווים פלח גדל והולך ממנו. אנחנו רואים יותר ויותר ארגונים המעדיפים את הגמישות בהעסקת עובד עצמאי במגוון של תחומים ומקצועות, ויותר אנשים המעדיפים את הגמישות במתן שירותים כעצמאיים או בשילוב בין עבודה כשכיר ועבודה כעצמאי (סלשר).

עבור מבוגרים, האפשרות של עבודה בהעסקה עצמית (הכוונה לעסק של אדם יחיד אשר מוכר שירות או מוצר ללא הוצאות גדולות) יכולה להיות מתאימה במיוחד בשל הגמישות הטמונה בה, המאפשרת לעבוד במינון המתאים לצרכים ולשאיפות בתקופת חיים זו. מדובר באנשים שלרוב צברו ניסיון ומומחיות לאורך שנות עבודתם וכעת יכולים להציע שירותים בעלי ערך לארגונים או לגופים פרטיים. עם זאת, המעבר משכיר לעצמאי אינו פשוט וגם אינו מתאים לכל אחד.

לשם כך אנחנו כאן. בתוכניות לתעסוקת מבוגרים אנחנו קודם כל מעלים את המודעות של המשתתפים לאפשרות של העסקה עצמית ומציגים את הפוטנציאל הטמון בה כבר בתחילת תהליך הליווי. בשלב המיפוי התעסוקתי, אנחנו מעודדים את המשתתפים לחשוב על כיוונים תעסוקתיים גם כשכירים וגם כעצמאיים ומסייעים להם בפיתוח רעיונות. אם הכיוון של העסקה עצמית מעניין את המשתתף וישנם רעיונות טובים לעסק, מתחיל שלב ההתלבטות, שבו נבחן יחד את שלל ההיבטים ובהתאם להחלטה נציע כלים ומענים נוספים לעצמאיים.

בעולם העבודה החדש, לא תמיד ניתן להגדיר כל אחד ולשלבו במשבצת מסוימת. אחת התופעות שהתעוררו בשנים האחרונות היא תופעת ה"סלשרים" או במילים אחרות העובדים ההיברידים, אלו שהם "גם וגם" - גם שכירים וגם עצמאיים במקביל. עובדים אלה עשויים לעבוד במשרה מלאה או חלקית כשכירים ובשל הזמן הפנוי, המאפיין עובדים מבוגרים, הם יכולים לנהל עסק עצמאי קטן או להתנהל כפרילנסרים בתחומים רבים, התואמים את כישוריהם. הליווי התעסוקתי, שהתוכניות שלנו מציעות, מסייע גם לעובדים ההיברידים להשתלב במקומות עבודה, תוך שמירה או הקמה של עסק עצמאי.

בתקופת החיים החדשה והמאוחרת, בניגוד למקובל לחשוב, מתרבות גם אפשרויות ההעסקה. אם ייעשו הצעדים הנכונים, כמו חיזוק הכישורים הנחוצים ליזמים ולמידה מתמדת כדי להישאר מעודכנים, הרבה דלתות חדשות עשויות להיפתח.


57 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page