top of page

סדנת התחדשות תעסוקתית

מבוגרים המחפשים עבודה ניצבים אל מול מציאות קשה ומורכבת - עולם העבודה משתנה תדיר ואופן חיפוש ומציאת עבודה עבר שינויים עצומים בשנים האחרונות ועדיין משתנה. כלים לחיפוש עבודה, שהיו רלוונטיים לפני כחמש שנים, איבדו מן הרלוונטיות שלהם וכלים חדשים משמשים היום את מחפשי העבודה. מבוגרים אשר נפלטו ממקומות עבודה ניצבים חסרי אונים אל מול זירות חיפוש העבודה. הם זקוקים לכלים, להכוונה, לליווי ומעל הכול לתמיכה.

סדנת הדגל של התוכניות לקידום תעסוקת מבוגרים היא סדנת התחדשות תעסוקתית. היא מתאימה לרוב המשתתפים בתוכנית (במסלולים בינוני וארוך) ונותנת לכם מסגרת וכלים להתקדמות בשלבים המרכזיים בתהליך ההשתלבות מחדש בעבודה.


מטרות ומטרת העל של הסדנה:


מתווה הסדנה

- המתווה מודולרי וניתן להתאמה למרכז ולקבוצה.

- הסדנה היא תהליך למידה המורכב מ-12-6 מפגשים ומלמידה עצמאית וחברתית ביניהם. המפגשים כוללים שלושה סוגי מפגשים ופינות ייחודיות:

  • 7-6 מפגשים סדנאיים, המועברים על ידי מנחה קבוצות שהוסמך לכך. ההנחיה תיעשה במתודולוגיה של התנסות וחוויה, תוך שימוש בדינמיקה קבוצתית ובדגש על התהליך האישי של המשתתפים.

  • 5-3 מפגשי ג'ובקלאב ללמידה דרך התנסות בכלים פרקטיים לחיפוש עבודה, המועברים על ידי מקדמי התעסוקה.

  • מפגש שיא - סימולציות של ראיונות עם מעסיקים אמיתיים.פינות הלמידה בדיגיטל

כדי להטמיע למידה מתמדת, במפגשי הסדנה משתלבות "פינות הלמידה בדיגיטל" אשר מקנות כלים ואסטרטגיות ללמידה עצמית דיגיטלית ולהתעדכנות שוטפת בתחום המקצועי ובכלל.

בעקבות משבר הקורונה, הסדנה עברה להיות דיגיטלית ומועברת באופן מקוון ומרחוק. השאיפה לעתיד - לקיים סדנאות בלמידה משולבת, כלומר שילוב בין למידה דיגיטלית ללמידה פרונטאלית, ובין דרכי למידה נוספות, וכך ליהנות מהיתרונות של כל אחת מהשיטות.

מאז פרוץ הקורונה שוק העבודה קפץ מדרגה והרבה מהשינויים שהיו צפויים להתרחש רק בעתיד, נמצאים איתנו כבר עכשיו. אי לכך, מיקדנו תרגול ולמידה בסדנה סביב הכישורים הנדרשים במיוחד בתקופה זו, כגון: גמישות ויצירתיות, עבודה ותקשורת מרחוק/מהבית, חישוב מסלול מחדש ולמידה מתמדת.

משתתפי התוכנית, המסיימים את הסדנה, מצוידים בכיוון תעסוקתי ברור, בארגז כלים חדשני ומעודכן ובתחושת מסוגלות חזקה יותר. הם מכירים יותר את עולם העבודה החדש ומתורגלים יותר בכישורים הנדרשים בו.

95 צפיות0 תגובות

コメント


bottom of page