top of page

מחברת דיגיטלית להתקדמות עצמאית

רבות דיברנו על החשיבות של הובלת התהליך על ידי המשתתף, וההתקדמות העצמאית שלו בין השלבים השונים. התקדמות זו מאפשרת למשתתף להחזיק בהגה, להוביל, להיות פרואקטיבי ולנהל את עצמו לאורך הדרך. אלו הן מיומנויות הכרחיות להמשך ניהול הקריירה וההתפתחות המקצועית.

המחברת היא כלי אישי לתכנון, לביצוע ולעיבוד של שלבים מהותיים בתהליך הליווי ובהנעת המשתתף לאחריות אישית ופרואקטיביות. המחברת משמשת כלי מלווה למפגשי הייעוץ, למפגשי הסדנה ובמיוחד להתקדמות העצמאית שביניהם. ניתן להשתמש בה כמחברת מודפסת וכן כקובץ דיגיטלי משותף. כך או כך, היא כלי המתכלל יחד את הלמידה ואת ההתקדמות ובה מתכנסים התובנות, הידע והמאמצים לכדי פעולות אקטיביות.


רוצים לראות איך היא נראית מבפנים? מוזמנים להציץ בקישור זה.מטרות המחברת:

 • הבניית שלבים מהותיים בתהליך ההתחדשות התעסוקתית.

 • עידוד המשתתף ללקיחת אחריות על התהליך.

 • סיוע למשתתף בתהליך ההתחדשות התעסוקתית על ידי מתן כלים מרכזיים.

 • תיעוד הפעולות שנעשו לכדי תמונה שלמה שנשארת אצל המשתתף וממנה ניתן ללמוד בהמשך.


איך זה קורה הלכה למעשה:

המחברת כוללת מגוון רחב של כלים להתקדמות עצמאית מוכוונת בתהליך, כגון:

 • מיפוי כישורים וידע ודירוג השיקולים בבחירת מקצוע.

 • תבנית לבניית תוכנית עבודה.

 • כלים המסייעים במעבר משכיר לעצמאי ובתכנון ראשוני של עסק.

 • כלי להתמודדות עם סוגיית הגיל בתהליך המיון.

 • מיפוי קשרים.

 • יומני מעקב על הגשות מועמדות ופגישות נטוורקינג.

 • כלי לתכנון למידה עצמית מתמדת.


בתקופת הקורונה: במהלך תקופת הקורונה וכחלק מהמעבר לליווי מרחוק, הפכה המחברת ובעתיד תפותח כחלק ממערכת דיגיטלית רחבה יותר עבור משתתפי התוכניות. המעבר למחברת דיגיטלית תרם לתהליך במספר היבטים:

 • קובץ משותף מאפשר התקדמות עצמאית של המשתתף, תוך מודעות לכך, שמקדם התעסוקה צופה בהתקדמות ומגיב במשוב ובעידוד.

 • ההתנסות בדיגיטל מעודדת לימוד ושימוש בכלי של עבודה מרחוק, בעבודה על קבצים משותפים ושיתוף ידע בענן.

 • השיתוף בענן מאפשר שיתוף גם עם מנחה הסדנה וגם עם הקבוצה, בהתאם לרצון ולצורך של המשתתף.


העבודה עם המחברת מאפשרת למשתתף לעבור במקביל תהליכים פנימיים וחיצוניים כאחד. הוא מתרגל עבודה עצמאית ויחד עם זאת מלווה על ידי מקדמי התעסוקה בפיענוח ובחקירה של רבדים עמוקים יותר בתהליך.

מוזמנים לקרוא על כלים נוספים הניתנים בתוכנית לחיפוש עבודה אפקטיבי.
166 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page