top of page

התאמת המסלול לצרכים

בתהליך הליווי התעסוקתי כל המשתתפים עוברים את חמשת השלבים הנחוצים להצלחה בשילוב מחדש בעבודה. עם זאת, כל משתתף הוא עולם ומלואו ולכל משתתף מתאים מסלול אחר. אי לכך, תוכנית הליווי מורכבת ממסלולים שונים למשתתפים שונים. אנו משלבים את המשתתפים במסלולים המתאימים להם לפי צרכיהם בנקודת הפתיחה, אבל לכל אורך הפעילות מגלים גמישות לאור השינויים שמתגלים ומאפשרים מעבר בין המסלולים. בסופו של דבר, כל מסלול הוא בסיס בלבד ולאורו מתנהל התהליך.מסלול קצר, בינוני או ארוך

כאמור, לכל משתתף מוגדרת דרך ייעודית התואמת את צרכיו ואת כיווני ההתחדשות שלו. ניתן להבחין בין מסלול קצר, בינוני או ארוך כאשר המסלול הארוך מתאים למשתתפים שבאבחון הראשוני עלה צורך בחיזוק המסוגלות התעסוקתית שלהם ובהתמודדות עם חסמים משמעותיים. המסלול הקצר מתאים למשתתפים בעלי מסוגלות תעסוקתית גבוהה, שהיעד התעסוקתי שלהם ברור.

רוב המשתתפים, המגיעים לתוכניות התעסוקה, נמצאים מתאימים למסלול הבינוני ועוברים את הסדנה להתחדשות תעסוקתית. כל המשתתפים מוזמנים להצטרף לקהילת ידע ונטוורקינג ולהירשם לקורסים ולהכשרות לפי הצורך.

חשוב לדעת, שהמסלולים הם בגדר המלצה בידיה של מקדמת התעסוקה. המשתתפים לא בוחרים מסלול, מקדמת התעסוקה מתאימה לפי הצרכים של המשתתף והם ניתנים לשינוי על פי התקדמות התהליך.
136 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page