top of page

חיזוק המסוגלות התעסוקתית

המסוגלות התעסוקתית היא המפתח להצלחה בהשתלבות מחדש בעבודה, בכל גיל. אך ממה היא מורכבת ואיך ניתן לחזקה?

מסוגלות תעסוקתית היא קשת של יכולות וכישורים, המסייעים לאדם להתקבל לעבודה, להתמיד בה ולהתקדם בה. תפיסת המסוגלות התעסוקתית העצמית משפיעה על המוטיבציה ועל הנכונות לקחת אחריות אישית על ההתחדשות התעסוקתית והיא משתנה לאורך החיים ומושפעת ממצבי חיים שונים. את תפיסת המסוגלות העצמית ניתן לחזק באמצעות רכישת ידע, למידה, הקניית מיומנויות, שינוי עמדות כלליות ועצמיות. (תמיר ונוימן, 2009).

מודל "I Pro", אשר פותח בג'וינט ישראל-תבת, מסייע למפות ולאבחן את המסוגלות התעסוקתית של האדם על בסיס הבנה טובה יותר של המיומנויות והכישורים הנדרשים בעולם העבודה החדש. על בסיס רמת המסוגלות התעסוקתית שהוערכה, יוחלט על המסלול המתאים למשתתף - קצר, בינוני או ארוך. משתתפים שרמת המסוגלות התעסוקתית שלהם נמוכה יותר יזדקקו לתהליך ארוך יותר.


איך מסייעים בתוכניות לתעסוקת מבוגרים לחזק את המסוגלות התעסוקתית?

מעבר לחיזוק הכישורים החיוניים, המתבצע על ידי תרגול בסדנאות ובלמידה עצמאית של המשתתף, נעשית עבודה משמעותית לחיזוק הכוחות הפנימיים, העומדים בבסיס המסוגלות התעסוקתית. אלו הם האמון ביכולות, המוטיבציה והפרואקטיביות.


לעיתים קרובות, אנו עדים לפגיעה באמון ביכולת להשתלב בהצלחה בעבודה משמעותית, עקב המפגש עם ציפיות ותפיסות גילניות בסביבה ועם גילנות עצמית. במסגרת תהליך הליווי, מקדמי התעסוקה מסייעים למשתתף, באמצעות כלים אימוניים ואחרים, לחזק את האמונה ביכולתו, ובעקבותיה את המוטיבציה והנכונות לפעול ולהשקיע בתהליך ההתחדשות התעסוקתית. על ידי העלאת החוזקות של האדם וניסוח הערך המוסף שהוא מביא ועל ידי חיזוקים נקודתיים וחוויות הצלחה קטנות, האמונה ביכולת מתחזקת ואיתה המוטיבציה.


להלן דוגמה להמחשת המצב:

כששרה, בת 62, הגיעה למרכז התעסוקה היא הייתה מיואשת מחיפוש עבודה ורק רצתה שמקדמת התעסוקה תמצא לה עבודה ומהר, לא משנה איזו. בפגישת האינטייק שרה סיפרה, שבמקום העבודה האחרון התייחסו אליה באופן גילני וזלזלו ביכולותיה. בתהליך החיפוש היא הרגישה, כי כבר בשלבים המוקדמים פסלו אותה בגלל גילה וכשהגיעה לראיונות הייתה כל כך חסרת ביטחון שלא הצליחה להרשים. רק כאשר מקדמת התעסוקה ביקשה ממנה לספר על ההישגים שלה ועל דברים שהיא אהבה לעשות בעבודה, התחילה שרה לקרון. יחד הן כתבו רשימה של כישורים וחוזקות שקיימים אצל שרה וכשהיא הקריאה לעצמה את הרשימה היא כבר התחילה לדבר בביטחון. בכך התהליך רק התחיל. שרה עוד הייתה צריכה לברר עם עצמה, בתהליך מוכוון של מיפוי תעסוקתי, מהן השאיפות התעסוקתיות שלה כעת ואילו תפקידים יכולים לממש את כישוריה ולהתאים לצרכיה. דרך משימות והתקדמות עצמאית היא חיזקה מיומנויות דיגיטליות ואחרות וגילתה שהיא יכולה ללמוד ולהצליח במשימות. בסדנת ההתחדשות התעסוקתית שרה בנתה לעצמה הצגה עצמית מנצחת וכעת הרגישה הרבה יותר נוח לשוחח עם אנשים ומראיינים ולהציג בפניהם את החוזקות ואת הערך המוסף שלה. ככל שהאמינה יותר בעצמה, כך גם גברו התעוזה והנכונות שלה להציע עצמה לתפקידים שבהם חשקה ולתת את כל כולה בתהליך המיון.

חיזוק המסוגלות התעסוקתית הוא בסיס בתהליך ההתחדשות התעסוקתית, שמציעות התוכניות לקידום תעסוקה למבוגרים. שרה הייתה יכולה אולי לקבל השמה מיידית על ידי חברת השמה, במשרה בסיסית, שאינה מביאה לביטוי את כישוריה, אך לאחר התהליך שעברה היא חשה שיש לה כוחות וביטחון שיאפשרו לה למצוא את המשרה המתאימה לה, יאפשרו לה בהמשך להתקדם, להתפתח ולמצוא עבודה נוספת אם יהיה בכך צורך.


ההתקדמות העצמאית המוכוונת היא אחת הדרכים העיקריות לחזק את הפרואקטיביות ולפתח מיומנויות של ניהול עצמי. בתוכניות לקידום תעסוקה אנחנו מציעים למשתתפים מחברת עבודה דיגיטלית. המסייעת בהתקדמות העצמאית בתהליך חיפוש העבודה.374 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page