top of page

הכוון תעסוקתי – חישוב מסלול מחדש

עולם העבודה משתנה, אנחנו עדים לכך בשנים האחרונות- חלים בו שינויים דרמטיים, תפקידים חדשים נוצרים, תפקידים רבים מתייתרים, אופן ההעסקה משתנה ומתאפשרות צורות העסקה חדשות. אם בעבר עובד היה נקלע פעם או פעמיים בתקופת חייו המקצועיים להתמודדות עם שינוי תעסוקתי, הרי שכיום השינויים הללו תכופים בהרבה ובמקרים רבים מדובר על שינויים עמוקים, החורגים משמעותית מן המוכר והידוע.

עובדים מבוגרים רבים נאלצים או רוצים "להמציא עצמם מחדש", לפנות לתחום עיסוק שונה מזה שהכירו וצברו בו ניסיון. לעיתים זה קורה משום שהתפקיד שבו עסקו כל חייהם התייתר או השתנה, לעיתים משום שהעובד כבר שחוק מהעבודה בתחום או בתפקיד שבו עבד ומעוניין להתנסות בתפקידים אחרים. גם הצרכים והרצונות משתנים ומתפתחים לאורך תקופות החיים ובגיל מבוגר עשויות להופיע שאיפות חדשות או ישנות. כאשר המחויבויות המשפחתיות יורדות, הפניות להגשים שאיפות אלה גוברת. כך, בגילאים מבוגרים עולה הצורך לבחון אפשרויות תעסוקה חדשות, אתגר משמעותי בכל גיל, אך עלול להיות קשה שבעתיים בגילאים מבוגרים.במסגרת הליווי התעסוקתי מתקיים תהליך של הכוון תעסוקתי, שבו מקדמת התעסוקה מסייעת למשתתף לחשב מסלול מחדש ולהבהיר לעצמו את המטרה התעסוקתית החדשה ואת הדרך. תהליך ההכוון מתחיל במיפוי תעסוקתי מעמיק, המורכב ממספר שלבים:

  • מיפוי תעסוקתי מעמיק באמצעות כלים ייעודיים - היכרות עם סל הכלים הכולל של המשתתף: כישוריו, יכולותיו, החסמים העומדים בפניו, ידע שצבר לאורך השנים וכו'.

  • בחינה משותפת של שוק העבודה: מה קיים, באילו תחומים יש יותר ביקוש לעובדים, איזו הסבה יכולה להיות רלוונטית ומתאימה.

  • בחירת הכיוון התעסוקתי החדש – התפקיד הרצוי, צורת העסקה: שכיר או עצמאי.

  • בחינה של הצעדים שעל המשתתף יהיה לעבור בדרכו להסבה הרצויה: לימודים, הכשרות, מסלולי התפתחות.

חישוב מסלול מחדש הוא שלב בלתי נמנע בתקופות מסוימות בחיים, הוא עלול להיות מלחיץ, אך ניתן ואף רצוי לראות בו הזדמנות מלהיבה לריענון, להגשמת חלומות, להתפתחות לעבר עתיד מרתק, לעשייה שיש בה עניין ואתגר חיובי. לעיתים, השינוי נכפה על המשתתף, אך גם במקרים אלו מקדמות התעסוקה מסייעות למשתתפים להפוך את המסע לחיובי ולמרתק.73 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page