top of page

אבחון ומיפוי המצב בארגון

כפי שאין משפחה אחת זהה לאחרת, כך אין ארגון אחד הזהה לאחר. בעבודה מול ארגונים, חשוב לנו להכיר היטב את הארגון, יחד אתו לזהות את האתגרים שיכולים לקבל מענה באמצעות אסטרטגיה של העסקה רב-גילית ולאתר דרכה את ההזדמנויות למינוף צוותים ותהליכים. בעקבות המיפוי נוכל להציע צעדים וכלים מותאמים לצורכי הארגון אשר יסייעו לקדם העסקה רב-גילית ולהפיק ממנה את המרב.


מדוע חשוב להקדיש זמן למיפוי?

האם הארגון שלנו הוא ארגון רב-גילי? האם הוא מאפשר סביבת עבודה מיטיבה עם עובדים בגילאים שונים? התשובות לכך אינן פשוטות. הטבע האנושי גורם לנו להטיות שונות, שאיננו מודעים להן בחיי היום-יום, אך אנו פועלים על פיהן. כך קורה שארגונים רבים דוחקים את העובדים המבוגרים החוצה או כלל לא מגייסים אותם מלכתחילה מבלי להתכוון לכך. הגילנות הלא-מודעת פוגעת בארגון ולכן חשוב לאתרה ולעורר מודעות כדי לטפל בה.


מיפוי ואבחון הארגון הם שלב מפתח בעבודה המשותפת עם הארגון, שלב המספק תמונה של הכלים שבאמצעותם אנו יכולים לתרום לארגון.


הכלים שאנו מציעים לשימוש בשלב המיפוי מגוונים וכוללים, לדוגמה:

  • שאלון חוויית עובדים ביחס לרב-גילאיות בארגון.

  • קבוצת מיקוד לעובדים מבוגרים.

  • ריאיון פרטני לעובדים מבוגרים.

  • ראיונות לעובדים ולמנהלים לזיהוי אפקטיביות הניהול הרב-דורי בארגון.

  • שאלות למיפוי הזדמנויות ואתגרים בראייה רב-גילית בארגון.


לאחר האבחון והמיפוי נצא לעבודה משותפת ונציע כלים וצעדים בהתאם לצורכי הארגון. מומלץ, למשל, להתחיל בקצה הגבוה של הארגון בדיון בהנהלה ולהמשיך בעבודה עם מנהלי הצוותים ועם צוותי הגיוס.
87 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page