top of page

להתחיל מלמעלה

כפי שראינו, העסקה רב-גילית יכולה לתרום להצלחת הארגון בדרכים שונות. ניתן לפתור באמצעותה פערים נקודתיים, כמו קושי בגיוס עובדים איכותיים או שימור ידע בארגון לאורך זמן. מומלץ לערוך תהליך של פיתוח ארגוני מקיף בראי העסקה רב-גילית וכך להפיק ממנה את המרב לארגון. אפשר לקבל ייעוץ וכלים דרך מהלך תעסוקה איכותית למבוגרים.

השאלה היא: מאיפה מתחילים? כדי להפוך לארגון רב-גילי ולהפיק את המרב מהצוות המגוון חשוב להתחיל מלמעלה, כלומר מהנהלת הארגון.

מעבר לפיתוח, לקידום העסק ולניהול, הנהלת הארגון אחראית על ה-ד.נ.א הארגוני, על האווירה המקצועית והאישית בארגון ועל ההתנהלות כולה. רתימת ההנהלה היא המפתח לקידום תעסוקת המבוגרים בארגון ולהטמעת המהלך. לשם פנינו מועדות בתחילת הדרך.

לכן, אנו ממליצים כצעד ראשון בתהליך, לקיים ישיבת הנהלה בנושא ארגון רב-גילי. הישיבה תעסוק ברציונל של רב-גילאיות בארגון, כיצד רב-גילאיות מתחברת לחזון הארגון וליעדיו וכיצד יוצרים מחויבות ארגונית ומנהלים צוותים רב-גילאיים והכול מתוך מענה על צרכים עסקיים. כמו כן, מומלץ לערוך אבחון ומיפוי הרב-גילאיות בארגון ובעקבותיו לנסח החלטה משותפת, לקבוע יעדים מדידים ולמנות גורם אחראי לקידום הנושא.


נשמח לספק (קישור לצור קשר לארגונים) כלים ומצגות לישיבת הנהלה בנושא ולסייע לכם בתכנון הישיבה באופן המותאם לארגון שלכם ולחברי ההנהלה.

להלן מתווה לתהליך פיתוח ארגוני מקיף בראי רב-גילאיות:
בשלבים הבאים נרצה להעניק כלים מעשיים למנהלי הצוותים בארגונים לניהול צוות רב-דורי.
28 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page