top of page

מאפייני המשתתפים

מי הם המבוגרים המתאימים לתוכניות קידום תעסוקת מבוגרים?

כל מי שיצא משוק העבודה (פרישה, פיטורין, דעיכה של העסק או בימינו חל"ת) ומעוניין להשתלב בו מחדש; נמצא בגיל המתאים, שהוא 75-45; בתוכנית "אמצע הדרך" או 60 ומעלה בתוכנית "הפלוס בשישים".

משתתפי התוכניות נמצאים על קשת תעסוקתית מגוונת ומגיעים מכל שכבות האוכלוסייה, מרמות שכר שונות ומדרגים מקצועיים שונים. המאפיין המאחד את כולם הוא כמובן הגיל, הרצון להשתלב בשוק העבודה והעובדה שכולם סובלים מגילנות, מה שהופך את תהליך הליווי למאתגר ולמעניין. הנחת הבסיס המקצועית היא, שהכלים הניתנים למשתתפים בתוכניות חוצים למעשה תחומי עיסוק ורמות שכר ומתאימים לכל המשתתפים באופן מעורר השתאות. המגוון התעסוקתי מועיל לתהליכים שהמשתתפים עוברים והם נתרמים זה מזה.


משתתפי התוכניות לתעסוקת מבוגרים נדרשים לעמוד במספר תנאי סף:

  • מרחק מעולם העבודה – לא יותר מחמש שנים (ללא עבודה).

  • לפחות 10 שנות ניסיון תעסוקתי מצטבר.

  • מסוגלות תפקודית לעבוד.

  • מוטיבציה בסיסית ורצון לעבוד במשרה משמעותית (50% משרה ומעלה).

כל משתתף מגיע בנקודה שונה בתהליך חיפוש העבודה שלו ועם צרכים שונים. אי לכך, לאחר אבחון ראשוני נבנה לכל משתתף מסלול המותאם לצרכיו ומאפשר לו להתקדם אל עבר התחדשות תעסוקתית.

כדי להבין כיצד משפיעה התוכנית על אנשים שונים, אין טוב יתר מאשר לשמוע את דברי המשתתפים עצמם.129 צפיות0 תגובות

Kommentarer


bottom of page