top of page

העקרונות המנחים

מדוע אוכלוסיית המבוגרים זקוקה לליווי תעסוקתי? במה המבוגרים שונים משאר האוכלוסייה, או במילים אחרות - למה הם כן ואחרים לא?

התשובה לכך היא, שכל אדם הנפלט משוק העבודה נמצא בתוך מערבולת, לא כל שכן אדם מבוגר. הוא נשאב אליה על ידי הגילנות, שארגונים שונים מגלים כלפיו; הוא נשאב אליה על ידי הציפיות והשאיפות שלו, המתנגשות עם אלה שהחברה מציבה כלפיו. בתוך המערבולת הזו, קל להתייאש או לוותר מראש ולא להאמין שאפשר למצוא עבודה מתאימה, ואם אין ברירה וחייבים לעבוד אזי מוכנים להתפשר על משרה שאינה תואמת את הכישורים.

לכן אנחנו כאן. בתוכניות לתעסוקת מבוגרים, אנחנו יודעים שזה אפשרי; אנחנו יודעים שלאדם המבוגר יש את היכולות והכישורים לעבוד ולממש את שאיפותיו בשוק התעסוקה; אנחנו יודעים שבשוק התעסוקה העכשווי ישנן הזדמנויות חדשות ומגוונות שניתן לממשן; אנחנו יודעים שניתן להתגבר גם על התפיסות הגילניות אם מודעים לחוזקות האישיות ויודעים להראות את הערך המוסף. אנחנו כאן כדי להזכיר עובדות אלה למחפשי עבודה מבוגרים ולתת להם את כל מה שהם צריכים כדי להצליח בעצמם, למצוא עבודה ולהמשיך לפתח את הקריירה שלהם.


מטרת העל של תוכנית הליווי: המשתתף ישתלב מחדש בעולם העבודה, במשרה איכותית, התואמת את שאיפותיו וכישוריו ולרשותו יעמדו כל הכלים הנדרשים לניהול הקריירה שלו מנקודה זו ואילך.


כדי להגיע בצורה מוצלחת למימוש מטרה זו, הליווי התעסוקתי מסייע למשתתף להתקדם בשלושה צירים מקבילים, ולהגיע ליעד בחמישה שלבים.


הנחות המוצא שעליהן אנו מתבססים בתהליך הליווי התעסוקתי:

1. האדם במרכז

  • ביכולתו של המשתתף כאדם לכוון את חייו, לקבל החלטות ולהוביל עצמו למקום הרצוי לו.

  • תהליכי מיפוי הצרכים, סימון המטרות, תכנון תוכנית העבודה ויישומה נעשים כולם בהובלה של המשתתף ובציפייה ממנו לאחריות אישית ולניהול עצמי, תוך שותפות והכוונה של מקדם התעסוקה.


2. המשתתף ראוי ויכול להשתלב בעבודה משמעותית המותאמת לכישוריו ולשאיפותיו

  • מיפוי ואבחון מדויקים של הסטטוס התעסוקתי (כישורים, ניסיון) והאישי (נטיות וחסמים) של המשתתף מאפשרים ליועצי התעסוקה, יחד עם המשתתף, למצוא את ההתאמה הטובה ביותר לעבודה.


3. מסלול אישי, המותאם לצורכי כל משתתף

  • בהתאם למאפיינים הייחודיים לאדם (נקודת המוצא, פערים, שאיפות) תוגדר תוכנית אישית לכל משתתף, הכוללת גם את ההיקף, התכנים וצורת הלמידה. ההבחנה בין מסלול קצר, בינוני וארוך מותאמת לכל משתתף (קישור לפוסט המסלולים, מס' 21).


תהליך ההתחדשות התעסוקתית בתוכנית מורכב ממגוון פרקטיקות למידה והתקדמות:
79 צפיות0 תגובות

Kommentare


bottom of page