top of page

התאמת תהליכי הלמידה לעובדים מבוגרים

ההשקעה בלמידה ובפיתוח המקצועי של העובדים היא מפתח לשימור עובדים ולקידום יעדי הארגון. חשוב לוודא, שכל העובדים בארגון מקבלים עידוד ללמידה ומרגישים רצויים בהכשרות ובתהליכי הלמידה.

לא פעם נשאלת השאלה האם יש להתאים את תהליכי הלמידה וההכשרות לעובדים המבוגרים יותר בארגון? בהסתכלות רחבה, התשובה היא שיש צורך להתאים את תהליך הלמידה לכל הלומדים, לצרכיהם ולהעדפותיהם, ללא קשר לגילם. ובכל זאת, ישנם עקרונות וטיפים אחדים מהאנדרגוגיה (למידה והקניית ידע לאדם המבוגר, מגיל 30 ומעלה) ומהגרוגוגיה (למידת זקנים), שעשויים לייעל ולשפר תהליכי למידה עבור כל העובדים (לסקירה של ליאת סיקרון בנושא). להלן כמה מהם:


שימושיות: תוכני הלמידה צריכים להיות שימושיים ורלוונטיים ביותר לעבודה ולהתקדמות של העובד. מבוגרים נכנסים לפעילות לימודית בגישה של פתרון בעיות – הם רוצים ליישם לאלתר את אשר הם לומדים ורואים בלימודים אמצעי לשפר את יכולתם להתמודד עם בעיות. מומלץ לשים דגש על נוסחת אמיל"י – אני מה יוצא לי מזה...


למידה דרך התנסות וגילוי: ככל שהלמידה מעשית יותר וקרובה ליישום בפועל, כך היא יעילה יותר ותורמת לשיפור הביצועים. מומלץ לגוון בשיטות הלמידה ולהרבות בלמידה פעילה וחווייתית.


רלוונטיות וביטוי לידע קודם: לחוויות העבר של הלומדים יכולה להיות השפעה על ההבנה שלהם ועל נכונותם ללמוד. לכן, על המלמדים להבחין במיומנות ייחודית, המאפשרת ללומד להיות יצירתי בדרכו שלו ולהיעזר בחוויות העבר שלו בתהליך הלמידה.


משוב חיובי וחיזוקים: במקום משמעת ולמידה קפדנית, אווירת למידה חיובית, רוויה בעידוד ובאשרור, תורמת ללמידה.


תנאי למידה נוחים ומותאמים לצורכי הלומדים: ירידה בקלט, כמו שמיעה לקויה וקשיים בראייה, עלולה להופיע בכל גיל, אך לרוב גוברת עם הגיל. חשוב להיות מודעים לכך, לבדוק את צורכי העובדים בהקשר זה ולוודא שתנאי הלמידה מתחשבים בצרכים הללו. דוגמה פשוטה היא התאמה של הממשק או הפרזנטציה באמצעות ניגודיות גבוהה בצבעים או קיום סביבת עבודה שקטה.

111 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page