top of page

תהליך פיתוח מודל וכלים לארגון הרב-גילי

תוכנית 'אמצע הדרך' של הג'וינט ו'ציונות 2000' חברו למהלך משותף בשנים 2020-2018, שמטרתו לפתח ולשכלל הן את השיח והן את הפעולות של חברות עסקיות בנוגע לקידום גיוון גילי ותעסוקת מבוגרים, תוך יצירת תובנות, כלים, מודלים ו-BEST PRACTICE.לשם כך הוגדרו שני מהלכים מרכזיים:

למידה רחבה - מפגשי חוכמת המונים: מטרתם של מפגשים אלה לקיים חשיבה ושיח עם מגוון נקודות מבט ותפקידים בעסקים כדי לבחון, להמליץ, לתקף, להצביע על הזדמנויות, כלים, צרכים, מודלים וקשיים, בנושאים של ניהול ארגונים רב-גיליים ושילוב אוכלוסיית בני 75-45.

התקיימו חמישה מפגשים עם נציגים של כ-20 ארגונים שונים במגוון תפקידים רלוונטיים.

הנושאים שבהם עסקנו: איתור, גיוס ומיון מבוגרים, ניהול צוות רב-גילי, למידה לאורך החיים והכשרת מבוגרים, ניהול ארגון רב-דורי ותהליכי פרישה מיטביים בארגון.


(2)אHUB תעסוקת מבוגרים, בהשתתפות שמונה חברות מובילות בתחומן: בינת, באבקום, חוליות, אומריקס, ביוסנס, אנדמ, ONE, מחלבת תנובה. במודל ה-Hub חיפשנו חברות מובילות ואיתנות אשר תהיינה נכונות להצטרף למהלך פיתוח ויישום ידע, שיטות עבודה, מודלים ייחודיים לקידום תעסוקה רב-גילית בארגונים, הן בהיבט של עובדים המועסקים כבר בארגון והן בהיבט של שילוב עובדים חדשים בני 75-45.

שמונת הארגונים העסקיים היוו קבוצת למידה לבירור סוגיות משמעותיות, להצפת מתחים מובנים, להבנה של תועלות ומחירים, להתמודדות עם מורכבויות תוך-ארגוניות. כל זאת, באמצעות התנסות מעשית, פיתוח כלים, פיתוח מודלים ו-Best Practice.

בחירת החברות השותפות ל-Hub נעשתה תוך חיפוש של מגוון עיסוקים ומקצועות.


לפיכך שמנו דגש על:

  • חברות ממגזרים שונים: תעשייה, שירות, מכירות, היי-טק.

  • אזורים גיאוגרפים שונים: צפון, דרום ומרכז.

  • קידום מגוון נושאים על רצף חיי העובד: מגיוס, לניהול רב-גילי, לפיתוח יכולות ולמניעת פרישה ולפרישה.

  • קידום מגוון סוגיות על כל טווח הגילאים של עובדים, במנעד של 75-45.


החברות שהצטרפו למהלך בחרו נושא לקדם על פי צורך עסקי שלהן מאחד התחומים הבאים:


(1) ניהול ארגונים רב-גיליים: טיוב תהליכים וממשקי העבודה עם בני 45+ המועסקים בארגון - התאמת תהליכים ארגוניים בתחומי הכשרה, שימור, הערכה, ניהול צוות רב-גילאי, תגמול, ניוד עובדים, הכנה לפרישה.

ו/או

(2) שילוב אוכלוסיות בני 45+ בעולם העבודה: התאמת תהליכים ארגוניים לשם: איתור, גיוס, מיון, קליטה, הכשרה, שילוב, ניוד ותמיכה בכישורים נדרשים שהם בחוסר.


בשני מהלכים אלו הצטברו ניסיון, ידע ותוצאות, שהומשגו לכלים ולשיטות עבודה המסייעים לארגונים להגביר את התעסוקה הרב-גילית בארגון ולהפיק ממנה את המרב.

לצפייה בכלים השונים וליצירת קשר לקבלת ייעוץ, חזרו לדף כלים למעסיקים.


תודות רבות

במהלך זה היו מעורבים עסקים רבים, אך בעיקר שמונה חברות ה-Hub: בינת, באבקום, חוליות, אומריקס, ביוסנס, אדנמ, ONE, מחלבת תנובה - חברות חלוצות ופורצות דרך, שבחרו לעסוק בנושא בצורה שיטתית מתוך תחושת שליחות לאוכלוסיית המבוגרים בארץ ולקידום הנושא בקרב המגזר העסקי בכלל.

את הידע המקצועי הרב על האוכלוסיות, על שיטות העבודה ועל השינוי החברתי הנדרש הביאו בחוכמה מקצועית ובניסיון מצטבר מהג'וינט: צוותי תבת, אשל, צוות 'אמצע הדרך'; צוות 'הפלוס בשישים'; צוות 'ציונות 2000'; משרדי הממשלה ובהם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והמשרד לשוויון חברתי.

לכולם תודה.


חזרה לדף: כלים למעסיקים >>


93 צפיות0 תגובות
bottom of page