top of page

תהליך ההכשרה של מקדם תעסוקת מבוגרים

קידום תעסוקת מבוגרים הוא תפקיד די חדש ומאוד מעניין ומאתגר. לצורך ביצועו נדרשות מיומנויות שונות, ידע רב ומתעדכן ולא פחות חשוב - תפיסות מבוססות בדבר יכולתם של מבוגרים לעבוד, תרומתם למקום העבודה והאמונה ביכולתו של האדם ללמוד, להתפתח ולהשתנות בכל גיל.


עד לאחרונה, קידום תעסוקה היה מקצוע שלא עוגן בהכשרות מסודרות ולא זיכה בתעודות. כדי לייצר ידע אחיד ושיטת קידום אחידה, בנתה מחלקת פיתוח הידע בג'וינט-תבת מסמך בשם 'אמות מידה לקידום תעסוקה' וכן תהליך מסודר ואחיד של הכשרה והסמכה שעבר התאמה וחידודים לעבודה עם האוכלוסייה המבוגרת. תהליך ההכשרה מתבצע באופן מדורג, תוך התנסות ביישום ובקבלת משוב על הביצוע. התהליך כולל הכשרה, התנסות וחניכה, אשר בסיומם מתבצע יום הערכה מסכם לאור אמות המידה.1. הכשרה: ידע, תפיסות ומיומנויות, שיילמדו בקורסים ייעודיים ויישומיים ובימי למידה משלימים.

 • קורס בתעסוקה עם התמחות ודגש על תעסוקת מבוגרים, על פי אמות המידה לתפקיד.

 • ימי למידת עמיתים של הצוותים לאורך השנה: שיתוף, הרחבת ידע והטמעת כלים.


2. התנסות מעשית

 • התנסות מדורגת בכל חלקי התפקיד, בתחילה בליווי חונך ומשוב ובהמשך באופן עצמאי.

 • התנסות בשני תהליכי ליווי מלאים, שישמשו בסיס לחניכה, ותיק עבודות ליום המסכם.


3. חניכה

 • מפגשי חניכה ו/או צפייה ומשוב בחלק מההתנסויות המעשיות.


תיק עבודות: כחלק מהכשרתו, על מקדם התעסוקה ליצור "תיק עבודות": במסגרת ההתנסות המעשית והחניכה, מקדם התעסוקה מתעד באופן מפורט את תהליכי הליווי של מספר משתתפים, כולל גם התבוננות עצמית שלו על עשייתו.


יום הערכה מסכם

בתום שנה בתפקיד, לאחר שסיים בהצלחה את הקורסים המקצועיים ואת ההתנסות המעשית והשלים את שעות החניכה (כולל הכנת תיק עבודות), והוא מצויד בהמלצת מנהל ההדרכה ומנהל המרכז, יוכל מקדם התעסוקה לגשת ליום הערכה מסכם, הכולל:


הערכת מקדם התעסוקה ביום המסכם: מנהל ההדרכה ואנשי מקצוע נוספים, המתמחים בתוכן המקצועי של קידום תעסוקת מבוגרים בעולם התעסוקה המתחדש, מבצעים הערכה מסכמת על תפקודו של מקדם התעסוקה. ההערכה מבוססת על מדדים מפורטים שהוגדרו לשם כך.

מקדמי תעסוקה אשר סיימו בהצלחה את תהליך ההכשרה מקבלים תעודת הסמכה וזוכים בכלים מגוונים ובידע רב בתחום הקידום התעסוקתי.


אמות המידה של תפקיד מקדם תעסוקה למבוגרים

הג'וינט רואה במקדם התעסוקה מקצוע ייעודי ולפיכך נקבעו אמות מידה מקצועיות לתפקיד, המגדירות כיצד בעל התפקיד יוכשר ויוסמך ומהם תחומי אחריותו. להלן אמות המידה המרכזיות:


1. אמון ביכולתו של כל אדם להתחדש

 • לכל אדם כוחות, משאבים, יכולות וכישורים ייחודיים.

 • אדם יכול לשנות את דפוסי התנהלותו, הרגליו ותפיסותיו לשם התחדשות בעולם התעסוקה.

 • למקדם התעסוקה תפקיד בחיזוק האמון העצמי של הפרט ביכולתו להתחדש תעסוקתית למרות תפיסות והתנהגויות של גילנות (עצמית וחברתית).


2. פרואקטיביות המשתתף בתהליך

 • האדם אחראי לחייו, לפיתוח הקריירה שלו ולתהליך ההתחדשות שלו ועליו לתרגם מוטיבציות לכדי פעולות במציאות.

 • לאדם מבוגר ניסיון רב וידע רב המשמשים אותו בתהליך ההתחדשות (מאבחון ליישום).

 • על מקדם התעסוקה לחזק דפוסים פרואקטיביים ולצמצם דפוסי חשיבה מעכבים.


3. תעסוקה רב-גילית

 • עובדים מבוגרים יכולים להניב ערך אמיתי בעבודתם בזכות כישוריהם והניסיון שצברו.

 • צוות רב-גילי הוא צוות אפקטיבי ומעמיק יותר.

 • בגיל מבוגר יש הזדמנות להתחלות חדשות בעולם התעסוקה. עבודה מהווה חלק משימור פיזי קוגניטיבי ונפשי בתקופת החיים החדשה.


4. אתיקה מקצועית

 • תהליך השינוי הוא אישי ופרטי.

 • נדרשת אתיקה מקצועית המכבדת את המשתתף ומחויבת בסודיות, במקצועיות, בהקפדה על נהלים ותהליכי עבודה ובהיעדר משוא פנים.

 • למסמך המלא "אמות המידה בתפקיד מקדם התעסוקה" (קישור למסמך במאגר הידע)


למסמך המלא "אמות המידה בתפקיד מקדם התעסוקה" (קישור למסמך במאגר הידע)34 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page