top of page

שאלון הבטריות: הערכה עצמית של מסוגלות תעסוקתית

כפי שראינו, מסוגלות תעסוקתית היא חשובה ביותר להצלחה בהשתלבות מחדש בשוק העבודה ולכן חיזוקה מקבל מקום מרכזי בתהליך הליווי של המשתתף. לאור הניסיון בעבודתנו עם אלפי מבוגרים בתוכניות תעסוקה, נוכחנו, כי אותו המאגר של כישורים וכוחות פנימיים, המכונה "מסוגלות תעסוקתית", אינו תלוי בגיל המשתתף והוא המנבא העיקרי להצלחתו בתהליך החזרה למעגל העבודה.

אי לכך, כבר בתחילת התהליך, כדי לעזור למשתתף ולמקדם התעסוקה לקבל תמונת מצב ולהבין איזה כישורים של המשתתף חשוב לחזק, נשתמש ב"שאלון הבטריות". זהו שאלון דיגיטלי, שפותח על ידי צוות התוכנית, המבוסס על מודל "I PRO" בהתאמה לאוכלוסייה מבוגרת. השאלון מסייע בהערכה עצמית של מספר כישורים וכוחות החיוניים לתהליך חיפוש עבודה ולהשתלבות מיטבית בה. הפלט המופק מציג בצורה גרפית את הערכת המשתתף ומסייע לו ולמקדם התעסוקה, בשיחה מכוונת שהם מקיימים בפגישת ההיכרות ביניהם, לאבחן את תמונת המצב של המסוגלות התעסוקתית בנקודה זו.

חשוב לזכור, כי חוזקם של הכישורים הרכים ושל הכוחות שיש למשתתף מורכב למדידה כמותית וגם אינו סטטי, שכן הוא עשוי להשתנות ולהתחזק מיום ליום. ובכל זאת, הערכת מצב נקודתית מסייעת לנו לסמן יעדים עם המשתתף, לזהות צרכים ולהתאים לו את המסלול והמענים.


מטרות השאלון

  • הערכת המסוגלות התעסוקתית כבסיס לתכנון תהליך של חיפוש עבודה וליווי תעסוקתי.

  • העלאת המודעות לחשיבות ולהשפעה של הכישורים והכוחות: העלאת נושא המסוגלות והכישורים לשיח ולמודעות במהלך הליווי התעסוקתי, כדי לתת לו מקום בעת האימונים ובתוכנית העבודה.

  • חיזוק מעורבות המשתתף: מילוי השאלון וקבלת הפלט מסייעים למשתתף להיות מעורב ומוביל בתהליך ולקחת אחריות על פיתוחו האישי ועל חיזוק הכישורים והכוחות שלו.

דוגמה לפלט שמופק על ידי מילוי השאלון:לסיכום, כדי ללמד ולהטמיע למידה מתמדת דרך הדיגיטל אנחנו:

  • מחזקים את המוטיבציה ללמידה ולהתעדכנות מתמדת.

  • חושפים את המשתתפים לערוצי הלמידה הדיגיטליים ולאסטרטגיות למידה תואמות.

  • מטפחים את תחושת המסוגלות דרך התנסויות וחוויות הצלחה.

  • מעניקים כלים לתכנון הלמידה ושילובה בשגרה.

למידה מתמדת היא אחד מכישורי העתיד שחשוב לחזק בתהליך חיפוש העבודה, ומה הם הכישורים האחרים? בואו להכיר את מודל I PRO, הממפה את כישורי עולם העבודה המשתנה ומסמן לתוכניות התעסוקה במה להתמקד.


חזרה לדף: ליווי תעסוקתי >>


203 צפיות0 תגובות
bottom of page