top of page

עובדים שהם בני משפחה מטפלים

כמה מהעובדים שלכם הם בני משפחה מטפלים? מה השלכות של הטיפול על העובדים ועל הארגון? וכיצד ניתן לסייע לעובדים תוך שמירה על יעדי הארגון והתפוקות המצופות?

אחד מכל חמישה אנשים באוכלוסייה הבוגרת בישראל הוא בן משפחה מטפל, כלומר תומך או מלווה בן משפחה שזקוק לכך עקב מוגבלות, מחלה קשה או ירידה תפקודית עקב זקנה. מדובר ב 1.2 מיליון איש ואישה כאשר כ 2/3 מהם מטפלים בקרוב זקן או בן זוג והשאר בילדים, אחים או קרובים אחרים. 70% מבני המשפחה המטפלים נמצאים בעולם העבודה והם מהווים 22% מכלל העובדים . זו הזדמנות לעשות את המתמטיקה הפשוטה לגבי מספר העובדים בארגון שלך ולהבין כמה מבין העובדים שלך הם בני משפחה מטפלים.

לאור הארכת תוחלת החיים והשיפור בטכנולוגיות הרפואיות, התמיכה והטיפול בקרוב זקן נמשכת על פני מספר שנים. במהלך שנים אלה יתכנו צמתי משבר סביב אירועים אקוטיים וירידה תפקודית כך שהמקום שתופס תפקיד המטפל בחייו של בן המשפחה הולך וגדל.לטיפול ישנן השלכות על מכלול חייו של בן המשפחה המטפל כאשר אחד האתגרים המרכזיים הוא שמירת האיזון בין הטיפול לבין התפקוד המיטבי במקום העבודה .

בסקר שערכנו יחד עם מכון ברוקדייל ועמותת Care Givers Israel בקרב עובדים שהם בני משפחה מטפלים 85% דיווחו שנגרמה להם הפרעה לסדר היום . 81% דיווחו שהם הפסידו ימי עבודה או שעות עבודה עקב הטיפול . 19% דיווחו שהם שוקלים שינוי בתעסוקה (כגון צמצום משרה) ו 13% ויתרו על קידום.

לעובדות אלה השלכות ישירות המשפיעות על העובד ועל הארגון כאחד. לאורך השנים אנו מקדמים מהלך המסייע לארגונים להפוך לידידותיים לעובדים שהם בני משפחה מטפלים. המטרה היא ליצור תרבות ארגונית המכירה בתופעה, מזהה את העובדים שהם בני משפחה מטפלים, מושיטה להם יד באמצעות גיבוש מדיניות ארגונית מתאימה ומנגישה להם מידע וסיוע כמו תמיכה, יעוץ והכוונה בתוך ומחוץ לארגון.

במסגרת מדיניות ארגונית השאיפה היא לאפשר לעובד להשלים ולעמוד במשימותיו אם באמצעות הפעלת שעון גמיש, עבודה מהבית, עבודה מסניף, אפשרות לניצול ימי מחלה של העובד (מעבר ל 6 הימים המוגדרים בחוק) ולסמנם כ"מחלת הורה" (בדומה למחלת ילד), הסטה זמנית של משימות ועוד. הכול בתפירה אישית ורגישה בין מנהלו הישיר של העובד, משאבי האנוש הארגוניים וגורמי הרווחה.

למידע נוסף והכוונה בנושא פנו אלינו.

17 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page