top of page

מעטפת ארצית

איך מתנהלת תוכנית תעסוקה ארצית בצורה אפקטיבית, תוך שמירה על מקצועיות ועדכניות בעולם העבודה שרץ קדימה?

התוכניות פועלות בשני מישורים:

המישור הארצי: המעטפת הארצית, המספקת מטריה רחבה של ניהול וידע.

המישור המקומי: מרכז התעסוקה המקומי (אזורי), המספק תשתית מקיפה לתהליך הליווי שמקבלים מחפשי העבודה המבוגרים.


המעטפת הארצית כוללת את הנהלת התוכנית, האמונה על שני היבטים חשובים:

  1. ניהול התוכנית וקידום נושא תעסוקת מבוגרים ברמה הארצית: תכנון ופיתוח התוכנית תוך ניהול המשאבים והשותפויות; עשייה אסטרטגית במשותף עם משרדי הממשלה במטרה להביא להשפעה משמעותית.

  2. מעטפת מקצועית ופיתוח ידע: ליווי והדרכה לכל המרכזים הפועלים בשטח, תוך פיתוח הידע ושיטות העבודה ועדכונן בהתאם לשינויים הדחופים בשוק העבודה ובקהל היעד. הליווי המקצועי וההדרכה המתמשכת שומרים על התוכנית עדכנית ומקצועית.

עיצוב: סטודיו הללי אלעזרבמעטפת הארצית שני בעלי תפקידים מרכזיים:


מנהל התוכנית: אחראי לפיתוח התוכנית ברמה הארצית. בשיתוף עם משרדי הממשלה הוא קובע את מהות התוכנית, את הרציונל, כיווני צמיחה עתידיים ואסטרטגיית הפעולה. המנהל מתווה יעדים כמותיים ואיכותיים, שנתיים ורב-שנתיים, ואחראי להשגתם; מנהל את המשאבים (תקציב שנתי, התקשרויות חוזיות בשטח, גיוס עובדים); פועל ליצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים בעולם התוכן של תעסוקת מבוגרים במרחב העסקי והציבורי; מכוון ופועל בתיאום עם מנהלי המרכזים בשטח, עם מנהלי התחומים בג'וינט ואנשי המקצוע במשרדים השונים.


מנהל למידה ופיתוח ידע: מפתח את תהליך ההכשרה ומכשיר בפועל; מפתח ומטמיע ידע מקצועי באמצעות הדרכות קבוצתיות תקופתיות למקדמי התעסוקה; אחראי על פיתוח ועדכון כלים ושיטות עבודה על פי צרכים העולים מהשטח (מקדמי תעסוקה ומשתתפים), לאור החידושים בעולם העבודה המשתנה ועל פי הידע והניסיון המצטבר בג'וינט ובעולם; תומך ומכוון את עבודת מקדמי התעסוקה על פי הצורך.


חזרה לדף: התוכניות לקידום תעסוקת מבוגרים >>


16 צפיות0 תגובות
bottom of page