top of page

מנטורינג בין-דורי

צוותים רב-גילאיים נמצאו יצירתיים יותר בפתרון בעיות ואף פרודוקטיביים יותר (Backes-Gellner & Veen, 2009). אך כדי להגביר את היתרונות הללו חשוב שתהיה תקשורת טובה בין אנשי הצוות, חילופי רעיונות וידע ולמידה הדדית. דרך מצוינת לקדם זאת היא באמצעות תוכנית מנטורינג בין-דורי.


מדוע מומלץ מנטורינג בין-דורי בצוות? מכמה סיבות:

  1. יצירת גשר בין-דורי: חיבור בין עובדים בגילאים שונים מסייע לגישור על פערים, לחיזוק התקשורת ולהפרכת סטראוטיפים שעלולים להיות בין קבוצות גיל שונות. רוב העובדים מעריכים עבודה עם אנשים בגילאים שונים. הערכה זאת גוברת לאחר התנסות במנטורינג בין-דורי.

  2. למידה הדדית: כל דור מביא אתו חוזקות שונות ויכול ללמוד וללמד בתחומים השונים. במחקר שנערך על ידי AARP הראו את התועלות שהופקו לכל צד: עובדים צעירים העידו, כי למדו מעובדים מבוגרים כישורי עבודה וחיים וקיבלו עצות חשובות המבוססות על תבונה וניסיון. עובדים מבוגרים ציינו, כי למדו בעיקר על טכנולוגיות חדשות וכישורי עבודה חדשים.

  3. הגברת היצירתיות בפתרון בעיות: מנטורינג בין-דורי מסייע בחיזוק התקשורת בין העובדים ובחילופי רעיונות. שיחה שבה מופיעות נקודות מבט שונות ומגוונות היא מתכון לרעיונות יצירתיים רבים יותר.


איך מתחילים?

מחפשים את החיבורים הנכונים.

60 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page