top of page

למידת עובדים וחיזוק מיומנויות העתיד

בעולם שבו הדבר הקבוע ביותר הוא השינוי, בעולם שבו חוסר הוודאות חוגג, הלמידה היא מפתח להסתגלות. לא ניתן עוד להסתפק בידע שאיתו העובד מגיע לארגון או בידע שהוא למד בתהליך ההכשרה לתפקיד, שכן התפקיד משתנה, מתעדכן והגרסאות מתחלפות. הלמידה חייבת להימשך לאורך כל חיי העובד.


הארגון הלומד, המכוון את עובדיו ללמידה ולהתפתחות ומייצר סביבה המאפשרת התנסות וחיזוק מיומנויות רוחביות חשובות, הוא זה שידע להתמודד עם השינויים, לאמץ חידושים ולהוביל בהתפתחות של שוק העבודה.

כיצד הארגון יכול להתכונן לעולם העבודה החדש המתהווה לנגד עינינו?

  • הנחלת תרבות למידה רציפה ומתמדת בקרב כל עובדי הארגון.

  • יצירת תנאים ועידוד ללמידה עצמאית מתוך התנסות ולמידה חברתית.

  • Upskilling - חיזוק מיומנויות עתיד וכישורים רוחביים

  • Reskilling - הכשרה מקצועית המאפשרת מעבר לתפקידים חדשים


מה הכוונה בחיזוק מיומנויות העתיד?

רינתיה ברוכים-לוין מתארת זאת יפה: "הכוונה היא ללמוד את מה שיידרש יותר ויותר בעתיד הקרוב, כדי להתמודד עם השינויים הגועשים בשוק העבודה ולהוביל בו. אבל יש טוויסט! הלמידה היא לא רק של יכולות הליבה המקצועיות – כל אחד בתחום מומחיותו. אלא, למידה בדגש על מיומנויות ויכולות שמסתמנות כנדרשות בשוק העבודה העתידי" (למאמר המלא על מיומנויות העתיד ולמידה בארגונים).


באילו מיומנויות מדובר?

דוח עולם העבודה העתידי, שפורסם באוקטובר 2020, על ידי הפורום הכלכלי העולמי, מיפה 10 מיומנויות שיהיו הנדרשות ביותר ב 2025:


לפי אותו דו"ח, 50% מכלל העובדים בשוק יידרשו ל Re-skilling - הכשרה מקצועית מחדש.


כיצד ניתן לחזק מיומנויות חשובות אלו בקרב עובדי הארגון, ולוודא שכל עובדי בכל גיל ומצב, משתלבים בלמידה התואמת את צורכי הארגון ויכולות העובד?

למחלקות למידה בארגון אנו מציעים להכיר דגשים להתאמת תהליכי הלמידה וההכשרה בארגון לעובדים המבוגרים, שבפועל מתאימים וחשובים עבור כל העובדים.

כמו כן, נשמח לחבר אתכם למגוון הזדמנויות להכשרות מקצועיות (Re-skilling) וסדנאות לחיזוק כישורים רוחביים (Up-skilling) במימון המדינה - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.138 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page