top of page

ליווי תעסוקתי משולב או מרחוק

בתוכניות קידום תעסוקת מבוגרים ניתן לקבל ליווי תעסוקתי דרך אחד ממרכזי התעסוקה של התוכניות, או לקבל ליווי תעסוקתי מרחוק שאינו דורש הגעה פיזית למרכז התעסוקה.

בשנת 2020, במסגרת המהלך לתעסוקה איכותית למבוגרים, התחלנו להפעיל מערך של ליווי תעסוקתי מרחוק, כדי שגם אזרחים מבוגרים הגרים באזורים שבהם אין מרכזים פיזיים יוכלו לקבל את השירות החשוב. הליווי התעסוקתי מרחוק מעניק את כל המענים והמעטפת שהתוכניות מעניקות והם מפורטים באתר, ללא צורך בהגעה פיזית.

גם הליווי התעסוקתי הניתן דרך מרכזי התעסוקה הפך לליווי משולב. כלומר, זהו תהליך המשלב מענים פיזיים עם מענים מקוונים באמצעות כלים דיגיטליים. למשל, פגישת היכרות במרכז עצמו, סדנה שחלק ממפגשיה מתקיימים פנים-אל-פנים וחלק ממפגשיה מקוונים, והפנייה ללמידה עצמאית דרך קורסים דיגיטליים.


למה אנו משלבים בליווי התעסוקתי מענים מקוונים?

בתקופת הקורונה נאלצנו כולנו ובמיוחד האוכלוסייה המבוגרת להסתגר בבתים, לפעול תוך ריחוק פיזי ולהימנע מהתקהלות. בתוך המציאות החדשה והקשה הזו נוצרה הזדמנות משמעותית להתנסות בליווי תעסוקתי שכולו מתבצע מרחוק, תוך שימוש בכלים דיגיטליים מגוונים.

עבור חלק ממשתתפי התוכניות המעבר היה מאתגר, אך לאחר התנסות ראשונית והתגברות על חסמים נוכחנו לראות "קפיצה" משמעותית באוריינטציה הדיגיטלית. מצב זה הביא עמו התלהבות ונכונות להמשיך ללמוד ולהתקדם בשימוש בכלים דיגיטליים לטובת למידה והתעדכנות מקצועית.

שירות מרחוק מתרגל ומשדרג את המשתתפים בהיבטים טכנולוגיים (תפיסות ומיומנויות), הנדרשות בעולם העבודה. כל שדרוג בהקשר זה עשוי להגדיל את הסיכוי של המשתתף להצלחה בהשמה.


רחוק אבל קרוב

גם כאשר הליווי התעסוקתי מתקיים כולו מרחוק וללא מפגש אמיתי, הוא מרגיש קרוב ותומך. איך עושים זאת?

  • מקפידים על קשר בין-אישי בפגישות "אחד על אחד" עם מקדם/ת התעסוקה האישי/ת, בזמינות ובמענה בעת הצורך לייעוץ ולהכוונה.

  • מספקים מעטפת רחבה של מענים מגוונים, שניתן לבחור לפי הצרכים.

  • מזמינים להשתייך לקהילה דיגיטלית של מחפשי עבודה מבוגרים, המאפשרת חיבורים, קשרים ושיתוף במשרות ובידע, חיזוק מוטיבציה ומיומנויות רלוונטיות.


ליווי תעסוקתי מרחוק - איך זה עובד?

  • בעתיד הקרוב תעלה לאוויר פלטפורמה דיגיטלית המרכזת את כל המענים והליווי במקום אחד.

  • בינתיים, מרבית הליווי הפרטני מתנהל בפלטפורמת זום, תוך השלמה בשיחות טלפוניות, דואר אלקטרוני וצ'אט.

  • הסדנאות והקורסים מועברים באופן מקוון במפגשי זום ומשלבים גם למידה עצמאית ולמידת עמיתים באמצעים דיגיטליים.

  • המשתתפים מתקדמים בלמידה ובתהליך חיפוש העבודה באמצעות כלים דיגיטליים נוחים ונגישים.

321 צפיות0 תגובות

תגובות


bottom of page