top of page

כרטיס הביקור של התוכניות לקידום תעסוקת מבוגרים

ראינו את הרקע, החזון והנחות המוצא של התוכניות לקידום תעסוקת מבוגרים, כעת בואו נכיר לעומק את 'אמצע הדרך' ו'הפלוס בשישים' - מה המטרות שלהן, כיצד הן פועלות למימוש המטרות והחזון וגם כמה נתונים הממחישים את עשייתן בשטח.


מטרות התוכניות:

 • לקדם גיוון גילי ותעסוקת מבוגרים בתפקידים התואמים את שאיפותיהם ואת כישוריהם ובשכר הולם.

 • להכווין ולהקנות תפיסות, ידע וכלים, הנדרשים לניהול קריירה באופן עצמאי לאורך החיים, כשכירים או כעצמאיים; כלים המותאמים למאפייני עולם העבודה החדש.

 • לחזק למידה בכלל ואוריינות דיגיטלית בפרט, הן ככלי עבודה בעולם העבודה החדש והן כפלטפורמה לפיתוח אישי ולניהול קריירה.

 • לעודד ולהטמיע בקרב מעסיקים תפיסות התומכות בהעסקת מבוגרים ולהקנות כלים לאיתור ולגיוס, לשימור ולניהול עובדים מבוגרים במציאות תעסוקתית רב-גילית.

 • לקדם שינוי שיח ציבורי המעריך אנשים בהתאם לכישורים ולניסיון ולא לפי גיל.


השאיפה עבור כל משתתף - השתלבות מחדש בשוק התעסוקה בעבודה משמעותית, כלומר:

 • משרה איכותית, מותאמת לכישורי מחפש העבודה, ניסיונו ויכולותיו.

 • שכר הוגן.

 • מגוון צורות העסקה: שכיר, עצמאי או שילוב ביניהם.

 • משרה שתהווה חלק מקריירה ארוכת-טווח ותהיה משמעותית מבחינת היקפה - חצי משרה ומעלה, בהתאם לצורכי העובד.


כיצד התוכניות מסייעות למבוגרים להשתלב מחדש בעבודה משמעותית? מוזמנים להכיר את המענים והכלים בתהליך הליווי התעסוקתי למבוגרים.


קהל היעד של התוכניות

 • אנשים שאינם עובדים ומעוניינים להשתלב מחדש בשוק העבודה.

 • אנשים שעבדו במהלך השנים ורוצים להמשיך ולעבוד.

 • תוכנית 'אמצע הדרך' פונה לגילאים בגילאים 45-75, בעוד שתוכנית 'הפלוס בשישים' פונה לגילאים 60 ומעלה.איפה הדברים עומדים היום?

 • יוזמה משותפת: התוכניות פועלות ביוזמה משותפת של משרדי הממשלה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לשוויון חברתי, ג'וינט ישראל והרשויות המקומיות. השאיפה היא להשתלב בפעילות ובתשתיות המקומיות לנושאי תעסוקה.

 • 10 מרכזים בפריסה ארצית: תוכנית 'אמצע הדרך' מפעילה שלושה מרכזים במרכז הארץ (תל-אביב, כפר סבא ומודיעין). תוכנית 'הפלוס בשישים' פועלת בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ומפעילה שבעה מרכזים, חמישה מהם מיועדים לאוכלוסייה עירונית (מרכז עירוני שפעל בעיר עכו נסגר עקב מכלול שיקולים לוגיסטיים) ושניים לאוכלוסייה הכפרית (לפירוט המרכזים לפי מיקומם וסוגם ראו פרק 4).

 • פיילוט והטמעה: התוכניות החלו כפיילוט יישומי וצפויות לעבור לשלב ההטמעה הרחבה, בהתאם למודל הDNA- המקובל בג'וינט. הפיילוט של תוכנית 'הפלוס בשישים' התחיל בשנת 2009 והתגבש למתכונתו העכשווית בשנת 2018; הפיילוט של תוכנית 'אמצע הדרך' החל בשנת 2016.

 • ניהול מרחוק: במהלך תקופת מגפת הקורנה, התוכניות פיתחו ויישמו כלים ומתודולוגיות לניהול מרחוק של הפעילות. כמו כן, פותחו ויושמו בהצלחה כלים מקצועיים שיאפשרו להחליף את הליווי הפרטני והקבוצתי המתקיים בדרך כלל במפגש פנים-אל-פנים לחלופות של מפגש מרחוק באמצעים דיגיטליים. פיתוח זה צפוי להימשך כאשר המטרה היא לשלב בין שני סוגי המפגשים.

 • מחקר מלווה: לאורך פעילות התוכניות התקיים מחקר מלווה, שבחן את דרכי פעולתן וממליץ על שינויים והתאמות בהתאם לניסיון המצטבר. למסקנות המחקר המלווה.

 • שותפויות עם מעסיקים: לקידום גיוון גילי בכוח העבודה באמצעות ייעוץ וכלים לארגונים.


כדי להכיר יותר את העשייה ולהבין את השפעתה, מומלץ לקרוא את סיפוריהם האישיים של אחדים מהמשתתפים בתוכניות.100 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page