top of page

איך להתחיל לקדם תעסוקת מבוגרים אצלי ברשות המקומית?

הנתונים על האוכלוסייה המבוגרת בארץ מלמדים, כי כבר היום יש צורך דחוף לתת מענה ולקדם תעסוקת מבוגרים בעוד ערים ואזורים בארץ. מגיל 50 ישנה ירידה דראסטית באחוז המועסקים בכל הארץ. למבוגרים שנפלטו משוק העבודה ייקח בממוצע 18 חודשים למצוא עבודה והסיכוי שלהם בכך נמוך פי 8 מזה של צעירים.

רשויות מקומיות שישכילו להשקיע בנושא ירוויחו את האוכלוסייה המבוגרת בעיר כאוכלוסייה יצרנית, יציבה ותורמת ולא כנתמכת וכתלויה במוסדות העיר.

במהלך שנות הפיילוט של התוכניות 'אמצע הדרך' ו'הפלוס בשישים' פותח מודל פעולה משותף, המציג אפקטיביות גבוהה בליווי מבוגרים להשתלבות מחודשת בשוק התעסוקה. זהו מודל עבודה מובנה ומעמיק, אך גם גמיש ומודולרי וניתן להתאמה לכל רשות או אזור בהתאם למשאבים ולצרכים הקיימים בהם.

בתהליך ההתאמה של המודל לרשות יש לבצע מספר בחירות והחלטות. למשל בחירה בין שני סוגי המרכזים, בחירת ההיקף המתאים לפעילות ואילו שירותים יינתנו מרחוק. חשוב לבסס בחירות אלו על מיפוי מעמיק של הצרכים והמשאבים הרלוונטיים בעיר.

בכל מקרה, אתם לא לבד בדרך. מטה המהלך לקידום תעסוקת מבוגרים בארגון הג'וינט ישמח ללוות אתכם, משלב החשיבה, דרך שלב ההחלטות ועד לגיוס כוח האדם המתאים והכשרתו. המטה משמש כמעטפת מקצועית לכל המרכזים, ממשיך לפתח ולעדכן את הידע ואת המענים וללוות את הצוותים בתהליך של למידה מתמדת.


להלן מודל פשוט להקמת מרכז תעסוקה למבוגרים:


70 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page